Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Galwad i weddi

Gwahoddiad i ymuno gyda ni am wythnos o weddi dros waith Duw yng Nghymru

Mae MEC ers nifer o flynyddoedd wedi bod yn cyhoeddi Galwad i Weddi yn ystod mis Ionawr i annog gweddi dros Gymru. Rydym yn fwy argyhoeddedig nag erioed am yr angen am weddi ac felly rydym wedi ffurfioli’r Alwad i Weddi ac yn annog Cristnogion i weddio dros Gymru yn ystod wythnos gyntaf mis Mawrth. Mark Thomas sy’n esbonio mwy:

Mae Galwad i Weddi MEC wedi ei roi i annog plant Dduw i ymuno gyda’i gilydd i ofyn i Dduw weithio’n bwerus yn ein gwlad.

Mae ein gwlad dan wasgedd: ansicrwydd economaidd a gwleidyddol, diffyg moesoldeb cywir, tensiynau ynghylch rhyddid barn a mynegiant, a’r lleihau mewn gwybodaeth am wirionedd Cristnogol. Mae pobl hefyd yn cael eu heffeithio gan yr argyfwng hunaniaeth ac ansicrwydd ynghylch pwrpas bywyd.

Tra bod llawer o drafodaeth am y pethau hyn yn y cyfryngau a’r byd cyhoeddus, rydym ni’n gwybod mae’r gwir angen yw i Dduw weithio mewn ffordd bwerus. Drwy ei efengyl mae’n dod gan achub a newid pobl mewn ffordd real a fydd yn eu tro yn dod yn oleuni a halen i’r byd.

Mae gymaint o resymau i ni fod yn ddiolchgar am y bendithion yr ydym wedi eu derbyn – mae gymaint, ac maent i gyd yn hollol anhaeddiannol, ac yn gorlifo tuag atom drwy Iesu. Ond mae hefyd gymaint o resymau pam y dylem alw ar Dduw am fwy o fendith – mae’r angen yn fawr, ond ‘a oes un rhywbeth yn rhy anodd i’r Arglwydd’?


I lawrlwytho ac argraffu y galwad I weddi, ewch I waelod y dudalen.

Sut mae bod yn rhan?

  • Lawrlwytho’r cynllun gweddi drwy’r wefan (ar gael o Chwefror 22).
  • Rhannu’r cynllun gweddi gyda Christnogion eraill yn eich cymdogaeth.
  • Ymuno a’r rhestr gweddi e-bost i dderbyn y newyddion diweddaraf.
  • Ymuno gydag un o’n cyfarfodydd gweddi ar Ddydd Sadwrn yr ail o Fawrth.
  • Trefnu eich cyfarfod gweddi eich hunan dros Gymru.

Yr Wythnos Weddi

Bydd y cynllun gweddi ar gael o 22 Chwefror ac yn rhoi gwybodaeth ac arweiniad ar sut i weddio dros Gymru. Gellir cael y cynllun o’r wefan yma neu drwy gysylltu gyda’r swyddfa. Bydd ebyst dyddiol yn cael eu gyrru allan i’r rhai sydd wedi gofyn am gael bod ar y rhestr gweddi (medrwch wneud hynny yma)

Diwrnod Gweddi

Bydd nifer o leoliadau o gwmpas Cymru yn cynnal cyfarfod gweddi drwy’r dydd i weddio am waith yr efengyl yng Nghymru. Yn ystod y dydd bydd gwybodaeth yn cael ei rannu gan unigolion gwahanol sy’n rhan o waith Cristnogol yng Nghymru. Nid oes rhaid mynychu’r drwy’r dydd, a bydd pob dydd wedi ei rannu i bedair rhan:

  • 9.30 – 11.00: Diolchgarwch ac addoliad
  • 11.00 – 12.30: Yr angen yn yr eglwys
  • 1.00 – 3.00: Yr angen yn ein cymdeithas
  • 3.00 – 5.00: Galw ar yr Arglwydd

Nid oes angen archebu lle.

Lleoliadau:

Lawrlwytho ac argraffu y galwad i weddi.

CalltoPrayfinal5cym – Copi llawn

CallCymraeg_Easyprint – Copi hawdd ei argraffu (2 ar bob A4)

CalltoPrayfinal5cym1  – blaendudalen

CalltoPrayfinal5cym2 – Cyflwyniad

CalltoPrayfinal5cym3  – Sut i ddefnyddio’r cynllun

CalltoPrayfinal5cym4 – Dydd Gwener

CalltoPrayfinal5cym5 – Dydd GWeddi

CalltoPrayfinal5cym6 – Dydd Sadwrn

CalltoPrayfinal5cym7 – Dydd Sul

CalltoPrayfinal5cym8 – Dydd Llun

CalltoPrayfinal5cym9 – Dydd Mawrth

CalltoPrayfinal5cym10 – Dydd Mercher

CalltoPrayfinal5cym11 – Dydd Iau

CalltoPrayfinal5cym12 – Gwybodaeth am MEC