Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Wythnos weddi

Mae MEC yn fwy argyhoeddedig nag erioed am yr angen am weddi ac felly rydym yn parhau gyda’r Alwad i Weddi ac yn annog Cristnogion i weddio dros Gymru yn ystod wythnos gyntaf mis Mawrth.

Sut mae bod yn rhan?

  • Ymuno a’r rhestr gweddi e-bost i dderbyn y newyddion diweddaraf.
  • Lawrlwytho’r cynllun gweddi drwy’r wefan bob dydd.
  • Rhannu’r cynllun gweddi gyda Christnogion eraill yn eich cymdogaeth.

Yr Wythnos Weddi

Bydd ebyst dyddiol yn cael eu gyrru allan i’r rhai sydd wedi gofyn am gael bod ar y rhestr gweddi (medrwch wneud hynny yma)

Manylion 2021 i ddilyn yn fuan

 

Yr Alwad i weddi (2020)

CalltoPrayer20Cym_blaen

CalltoPrayer20Cym_cyfarw

CalltoPrayer20Cym_cyflwyniad

CalltoPrayer20Cym_Sul

CalltoPrayer20Cym_Llun

CalltoPrayer20Cym_Mawrth

CalltoPrayer20Cym_Mercher

CalltoPrayer20Cym_Iau

CalltoPrayer20Cym_Gwener

CalltoPrayer20Cym_Sadwrn

Cyfan – CalltoPrayer20Cym