Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Adnoddau wedi eu tagio gyda:

Iesu

26 Rha, 2016

Rhyfeddod yr ymgnawdoliad

gan Gwynn Williams

Mae’r Nadolig yn rhoi cyfle i ni fel Cristnogion ein hatgoffa ein hunain o un o ddigwyddiadau hanesyddol sylfaenol ein ffydd a’n cred, sef genedigaeth yr Arglwydd Iesu Grist. Mae sawl ymateb yn bosibl i’r digwyddiad gwyrthiol yma. Mae rhai yn hollol anghrediniol, eraill yn gwawdio. I’r saint, geiriau fel diolchgarwch neu lawenydd sydd yn…

Darllen ymlaen
6 Maw, 2012

Dau ŵr mewn dillad gwyn: Ailddyfodiad Iesu Grist

gan Edmund Owen

Roedden nhw’n sefyll yno ar fynydd yr Olewydd a dyrnaid o bobl gerllaw yn syllu tua’r nef, a Iesu yn esgyn. ‘Wŷr Galilea’, meddent, ‘pam yr ydych yn sefyll yn edrych tua’r nef? Bydd yr Iesu hwn, sydd wedi ei gymryd i fyny oddi wrthych i’r nef, yn dod yn yr un modd ag y…

Darllen ymlaen
Iesu: Yr Ailddyfodiad
27 Aws, 2010

Iesu: Yr Ailddyfodiad

gan Meirion Thomas

Gwrando
Iesu: Yr Atgyfodiad
27 Aws, 2010

Iesu: Yr Atgyfodiad

gan John Robinson

Gwrando
Iesu: Y Groes
27 Aws, 2010

Iesu: Y Groes

gan Steffan Jones

Gwrando
Iesu: Yr Ymgnawdoliad
27 Aws, 2010

Iesu: Yr Ymgnawdoliad

gan Geraint Morse

Gwrando
21 Aws, 2006

Croes fy Arglwydd 4

gan Gwynn Williams

Gwrando
20 Meh, 2006

Croes fy Arglwydd 1

gan Gwynn Williams

Gwrando