Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Adnoddau wedi eu tagio gyda:

efengylu

21 Mai, 2019

Newyddion Mawr

Tract dwyieithog syml (Cymraeg a Saesneg) Maint A6 (4 tudalen) lliw Lle ar y cefn er mwyn rhoi enw a chyfeiriad cyswllt Ar gael o swyddfa Bangor Testun Cymraeg: Rydym yn byw mewn byd lle mae newyddion ym mhob man. Weithiau mae’n newyddion da, weithiau’n ddrwg. Weithiau mae’n newyddion pwysig, weithiau ddim mor bwysig. Ond…

Darllen ymlaen
5 Rhag, 2018

Yr Anrheg Nadolig

Tract Efengylu Cerdyn caled Maint A6 (148x105mm) 4 ochr Gyda lle i roi enw/cyfeiriad lleol Pris 10c yr un £8 am becyn o 100 £35 am becyn o 500   Prynu Testun: Ydych chi wedi gorffen eich siopa Nadolig eto? Pob anrheg wedi ei phrynu, ei lapio’n daclus a’i rhoi’n barod o dan y goeden?…

Darllen ymlaen
15 Tach, 2018

Beth yw Cristion?

gan Gwynn Williams

Beth yw Cristion?  gan Gwynn Williams 24 tud Llyfryn Clawr Meddal ISBN 978-1-85049-266-5 Cyfres o lyfrynnau byr yw’r rhain i geisio deall bywyd yn well ar sail y Beibl. Nid ymgais sydd yma i brofi neu amddiffyn y ffydd Gristnogol – yn hytrach rydym am i’r Beibl fel Gair Duw cael ei esbonio’n glir. Gwnawn…

Darllen ymlaen
9 Maw, 2017

Darganfod Cristnogaeth Cyflwyniad PowerPoint Wythnos 7

gan Darganfod Cristnogaeth

Darllen ymlaen
9 Maw, 2017

Darganfod Cristnogaeth Cyflwyniad PowerPoint Wythnos 10

gan Darganfod Cristnogaeth

Darllen ymlaen
9 Maw, 2017

Darganfod Cristnogaeth Cyflwyniad PowerPoint Wythnos 9

gan Darganfod Cristnogaeth

Darllen ymlaen
9 Maw, 2017

Darganfod Cristnogaeth Cyflwyniad PowerPoint Wythnos 8

gan Darganfod Cristnogaeth

Darllen ymlaen
9 Maw, 2017

Darganfod Cristnogaeth Cyflwyniad PowerPoint Wythnos 6

gan Darganfod Cristnogaeth

Darllen ymlaen
9 Maw, 2017

Darganfod Cristnogaeth Cyflwyniad PowerPoint Wythnos 5

gan Darganfod Cristnogaeth

Darllen ymlaen
9 Maw, 2017

Darganfod Cristnogaeth Cyflwyniad PowerPoint Wythnos 4

gan Dafydd Job

Darllen ymlaen