Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Adnoddau wedi eu tagio gyda:

Diwinyddiaeth

3 Hyd, 2011

Myfi yw… Duw?

gan Mark Thomas

Trawodd gweinidogaeth Iesu o Nasareth Israel fel corwynt. Amlygodd ragrith crefyddol ei ddydd, a trawsnewidiodd ei ddysgeidiaeth a’i wyrthiau fywydau er gwell. Mae’n dal i gael yr un effaith drwy’r byd i gyd heddiw. Y mae hyn yn codi’r cwestiwn, ‘Pa fath o ddyn yw hwn…?’ O dro i dro, daw beirniaid sy’n honni mai…

Darllen ymlaen