Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Adnoddau wedi eu tagio gyda:

ailddyfodiad

6 Maw, 2012

Dau ŵr mewn dillad gwyn: Ailddyfodiad Iesu Grist

gan Edmund Owen

Roedden nhw’n sefyll yno ar fynydd yr Olewydd a dyrnaid o bobl gerllaw yn syllu tua’r nef, a Iesu yn esgyn. ‘Wŷr Galilea’, meddent, ‘pam yr ydych yn sefyll yn edrych tua’r nef? Bydd yr Iesu hwn, sydd wedi ei gymryd i fyny oddi wrthych i’r nef, yn dod yn yr un modd ag y…

Darllen ymlaen
Iesu: Yr Ailddyfodiad
27 Aws, 2010

Iesu: Yr Ailddyfodiad

gan Meirion Thomas

Gwrando