Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Categori:

Sgyrsiau

Llestri Pridd: Arwel a Lowri Jones
26 Ebr, 2022

Llestri Pridd: Arwel a Lowri Jones

Llestri Pridd Arwel a Lowri Jones Mae gan bob Cristion drysor yn yr efengyl, ond ‘trysor mewn llestri pridd’ (2 Cor. 4:7) ydyw oherwydd ein gwendid. Y perygl o hyd yw syllu’n ormodol ar y llestr a cholli golwg ar y trysor. Gobeithio, felly, y bydd y gyfres hon o sgyrsiau â gwahanol Gristnogion yn…

Darllen ymlaen
Dechrau Newydd yn y Weinidogaeth: Sgwrs â  Gwilym Tudur
25 Ebr, 2022

Dechrau Newydd yn y Weinidogaeth: Sgwrs â Gwilym Tudur

gan Gwilym Tudur

Dechrau Newydd yn y Weinidogaeth: Sgwrs â Gwilym Tudur   Allet ti ddweud rhywbeth am dy gefndir a dy fagwraeth? Rwy’n dod yn wreiddiol o Gaerdydd a chefais fy magu ar aelwyd mans eglwys Ebeneser yn fab i weinidog ac athrawes ysgol gynradd Gymraeg. Mae gen i nifer o atgofion melys o’m plentyndod gan gynnwys…

Darllen ymlaen
Cyfarfod Heledd Job
14 Ebr, 2022

Cyfarfod Heledd Job

gan Heledd Job

Cyfarfod Heledd Job   Allet ti roi rhywfaint o dy gefndir? Fe ges i fy ngeni yn Wrecsam, ond fe symudon ni i Fangor pan o’n i’n dair oed. Es i astudio Mathemateg a Chymraeg yn Aberystwyth. Ers hynny, heblaw am flwyddyn yn astudio cyfieithu, dwi wedi bod yn gweithio efo IFES (International Fellowship of…

Darllen ymlaen
20 Awst, 2020

Darganfod Bywyd – Trafodaeth Fyw Nos Fercher

Darllen ymlaen
18 Awst, 2020

Sesiwn Fyw Bywyd Nos Fawrth

Darllen ymlaen
17 Awst, 2020

Sesiwn Fyw Bywyd 2020 Nos Lun

Darllen ymlaen
9 Maw, 2017

Darganfod Cristnogaeth Sgwrs Wythnos 10

gan Darganfod Cristnogaeth

Darllen ymlaen
9 Maw, 2017

Darganfod Cristnogaeth Sgwrs Wythnos 9

gan Darganfod Cristnogaeth

Darllen ymlaen
9 Maw, 2017

Darganfod Cristnogaeth Sgwrs Wythnos 8

gan Darganfod Cristnogaeth

Darllen ymlaen
9 Maw, 2017

Darganfod Cristnogaeth Sgwrs Wythnos 7

gan Darganfod Cristnogaeth

Darllen ymlaen