Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Categori:

Profiadau

Symud ymlaen i’r normal newydd
26 Ebr, 2022

Symud ymlaen i’r normal newydd

gan Steffan Job

Symud ymlaen i’r normal newydd yn dilyn esiampl yr Eglwys Fore Steffan Job   Cysur mawr yw edrych yn ôl a gweld llaw ragluniaethol Duw ar waith. Cymrwch y flwyddyn yr ydym newydd ei chael. I rai, hawdd fyddai gweld y pandemig yn arwydd ein bod yn byw mewn byd ansicr, di-drefn a di-bwrpas gyda…

Darllen ymlaen
Hiraeth
26 Ebr, 2022

Hiraeth

gan Elin Bryn

Hiraeth Elin Bryn   Creaduriaid hiraethus ydym ni fel Cymry on’de? Rydyn ni mor hiraethus nes ein bod wedi bathu’r gair unigryw hwn, hiraeth, i gyfleu’r teimlad! Mae’n deimlad sydd bron yn greiddiol i’n cenedl. Rydyn ni’n ei deimlo i’r byw, on’dydyn? Mae hiraeth yn ‘torri ‘nghalon…’ chwedl yr hen gân. Mae hiraeth yn deillio…

Darllen ymlaen
Bugeilio’r  ‘Liquorice Allsorts’
26 Ebr, 2022

Bugeilio’r ‘Liquorice Allsorts’

gan Trystan Hallam

Bugeilio’r ‘Liquorice Allsorts’ Trystan Hallam ‘Nid dant melys sy ‘da fi – ond set ohonyn nhw!’ Dyna oedd llinell anfarwol mam-gu gynt, wrth straffaglio gyda’r Chocolate Eclairs â’i dannedd gosod. Rhaid cyfaddef mai straffaglio’n aml iawn rydyn ni fel Cristnogion wrth geisio helpu a bugeilio’n gilydd yn yr eglwys. Rhaid wynebu ein bod i gyd…

Darllen ymlaen
Sêt yn y Seiat: Siwsi Swil
26 Ebr, 2022

Sêt yn y Seiat: Siwsi Swil

gan Dewi Tudur

Sêt yn y Seiat: Siwsi Swil (Cymeriad dychmygol ond sefyllfa real iawn) Mae Siwsi Swil wedi cysylltu yn gofyn am help. Meddai: ‘Dwi’n Gristion ers rhai blynyddoedd, ond dwi’n swil iawn i siarad am fy ffydd. Dwi wedi bod yn meddwl am sut oedd hi yn y gwaith cyn y COVID a dwi’n edrych ymlaen…

Darllen ymlaen
Symud ‘mlaen!
26 Ebr, 2022

Symud ‘mlaen!

Symud ‘mlaen! John MacKinnon Wrth inni baratoi’r rhifyn hwn o’r Cylchgrawn ar y thema ‘Symud ʼmlaen’, dechreuon ni feddwl am yr holl gysylltiadau sydd gennym lle nad ydym wedi cael y cyfle i rannu’r efengyl â phobl. Ffrindiau, cymdogion, cydweithwyr ac aelodau estynedig o’r teulu – O! mor braf fyddai medru symud y sgwrs ymlaen…

Darllen ymlaen