Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Categori:

Llyfr

1 Awst, 2018

Yr Hen Hen Hanes

gan Gwynn Williams

Yr Hen Hen Hanes: Newyddion Da i Bawb Heddiw gan Gwynn Williams 62 tud ISBN  978-1-85049-263-4 am ddim Mae gan y llyfryn hwn neges bwysig: mae’r ‘hen, hen hanes’ am Iesu Grist yr un mor ffres, yr un mor werthfawr, yr un mor gyfoes ag erioed. Dyma newyddion da i bawb heddiw. Nid oes angen…

Darllen ymlaen
1 Awst, 2018

Malachi

gan Gwynn Williams

Malachi: Proffwyd Barn a Bendith gan Gwynn Williams ISBN 978-1-85049-258-0 52 tud am ddim Llyfr olaf yr Hen Destament yw Malachi. Mae hefyd yn llyfr byr iawn, ac oherwydd hynny mae’n ddigon hawdd peidio â thalu sylw iddo. Ond mewn gwirionedd mae’n cynnwys neges sydd o’r pwys mwyaf i’n dyddiau ni: Mae Malachi’n ein rhybuddio rhag…

Darllen ymlaen
1 Awst, 2018

‘Cymer Arglwydd …’

gan Gwynn Williams

Cymer, Arglwydd… Agwedd y Cristion at Arian ac Eiddo gan Gwynn Williams 42 tud Clawr Meddal ISBN 978-1-85049-257-3 am ddim • A yw arian yn beth da neu’n beth drwg? • Sut mae defnyddio arian ac eiddo mewn ffordd ddoeth? • Faint ddylem ni gyfrannu at waith Duw? • Beth yw degymu – ac a…

Darllen ymlaen
28 Maw, 2018

Dal Ati

gan Gwynn Williams

Dal ati – Anogaeth i Gristnogion heddiw gan Gwynn Williams 46 tud Clawr Meddal ISBN 978-1-85049-261-0 am ddim O bryd i’w gilydd mae pob Cristion yn teimlo dan y don. Gall fod pwysau o’r tu allan – gwrthwynebiad i’r ffydd, efallai, neu densiynau a diffyg llewyrch yn ein heglwysi. Gall hefyd fod gwasgfa oherwydd ymwybyddiaeth…

Darllen ymlaen
28 Maw, 2018

Disgwyl y Brenin

gan Edmund Owen

Disgwyl y Brenin gan Edmund T Owen. 76 tud. Clawr Meddal ISBN 978-1-85049-265-8 RRP £4.99 ‘Nid rhywbeth tebyg i erthygl mewn cyffes ffydd yn unig oedd yr ailddyfodiad i’r eglwysi cynnar, i gydolygu â hi; nid pwnc i ddadlau amdano a llunio damcaniaethau cymhleth yn ei gylch, ond yn hytrach gobaith gwynfydedig o gael cwrdd…

Darllen ymlaen
25 Maw, 2018

Yr Oen ar ei Orsedd

gan Gwynn Williams

Yr Oen ar ei Orsedd – Golwg ar Esgyniad Iesu Grist gan Gwynn Williams 38 tud. Clawr Meddal ISBN 978-1-85049-256-6 Am ddim Nid yw esgyniad Iesu Grist i’r nefoedd yn cael llawer o sylw heddiw. Hyd yn oed yn y Gymru hon mae llawer yn ddigon cyfarwydd â hanes ei eni, ei fywyd ar y…

Darllen ymlaen
25 Maw, 2018

Joel

gan Gwynn Williams

Joel – Proffwyd Galar a Gobaith gan Gwynn Williams 46 tud Clawr Meddal ISBN 978-1-85049-255-9 am ddim Mae sawl un wedi gwneud y sylw mai llyfrau’r ‘proffwydi bach’ – hynny yw, y llyfrau hynny sy’n dod ar ddiwedd yr Hen Destament – yw’r rhan o’r Beibl sydd fwyaf anghyfarwydd inni heddiw. Yn ôl rhai, dyma’r…

Darllen ymlaen
13 Tach, 2017

Geiriau Bywyd

gan Iwan Rhys Jones

Geiriau Bywyd – Myfyrdodau ar ddetholiadau o eiriau ac ymadroddion y Beibl. gan Iwan Rhys Jones. 110tud. Clawr Meddal. RRP £7.99 ISBN 978-1-85049-253-5 Gwyn ei fyd; Gras; Edifeirwch; Dydd yr Arglwydd – geiriau ac ymadroddion cyfarwydd o’r Beibl yw’r rhain i gyd, ond ydyn ni’n gwerthfawrogi eu hystyr? Mae’r gyfrol fach hon yn cynnig esboniadau…

Darllen ymlaen
13 Tach, 2016

Bara’r Bywyd Lefiticus a Numeri

gan Gwyn Davies

Bara’r Bywyd Lefiticus a Numeri gan GWYN DAVIES. 63tud. Clawr Meddal. ISBN 978-1-85049-246-7 RRP £4.50 Mae’r llyfryn hwn yn un o gyfres sy’n rhannu llyfrau’r Beibl yn unedau hwylus ar gyfer darlleniadau dyddiol, ac yn cynnig nodiadau esboniadol a defosiynol ar bob darn. Mae defnydd posibl y llyfrynnau hyn yn helaeth iawn. Er enghraifft, gellir…

Darllen ymlaen
13 Tach, 2015

Y Beibl Canllaw

Beibl Canllaw 1720tud. Clawr Caled. Cyfieithiad y Beibl Cymraeg Diwygiedig Argraffiad Newydd ISBN 978-1-85049-250-4 Mae’n bleser gennym gyflwyno Y Beibl Canllaw, gan fawr obeithio y bydd yn gymorth i ddeall a gwerthfawrogi Gair Duw yn well. Nid llyfr am y Beibl yw hwn, ond y Beibl ei hun gyda ‘chanllawiau’ syml sy’n esbonio’r ystyr ac…

Darllen ymlaen