Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Categori:

Gwneud Marc

16 Ebr, 2020

Gwneud Marc 15 – Llais y Creawdwr

gan Emyr James

15 – Llais y Creawdwr Marc 4:35-41 A’r diwrnod hwnnw, gyda’r nos, dywedodd wrthynt, “Awn drosodd i’r ochr draw.”  A gadawsant y dyrfa, a mynd ag ef yn y cwch fel yr oedd; yr oedd cychod eraill hefyd gydag ef.  Cododd tymestl fawr o wynt, ac yr oedd y tonnau’n ymdaflu i’r cwch, nes ei…

Darllen ymlaen
16 Ebr, 2020

Gwneud Marc 14 – Teyrnas Duw

gan Emyr James

14 – Teyrnas Duw Marc 4:26-34 Ac meddai, “Fel hyn y mae teyrnas Dduw: bydd dyn yn bwrw’r had ar y ddaear  ac yna’n cysgu’r nos a chodi’r dydd, a’r had yn egino ac yn tyfu mewn modd nas gŵyr ef.  Ohoni ei hun y mae’r ddaear yn dwyn ffrwyth, eginyn yn gyntaf, yna tywysen,…

Darllen ymlaen
16 Ebr, 2020

Gwneud Marc 13 – Cyfrifoldebau’r Ffydd

gan Emyr James

13 – Cyfrifoldebau’r Ffydd Marc 4:21-25 Dywedodd wrthynt, “A fydd rhywun yn dod â channwyll i’w dodi dan lestr neu dan wely? Onid yn hytrach i’w dodi ar ganhwyllbren?  Oherwydd nid oes dim yn guddiedig ond i gael ei amlygu, ac ni bu dim dan gêl ond i ddod i’r amlwg.  Os oes gan rywun…

Darllen ymlaen
16 Ebr, 2020

Gwneud Marc 12 – Dameg yr Heuwr

gan Emyr James

12 – Dameg yr Heuwr Marc 4:1-20 Dechreuodd ddysgu eto ar lan y môr. A daeth tyrfa mor fawr ynghyd ato nes iddo fynd ac eistedd mewn cwch ar y môr; ac yr oedd yr holl dyrfa ar y tir wrth ymyl y môr.  Yr oedd yn dysgu llawer iddynt ar ddamhegion, ac wrth eu…

Darllen ymlaen
15 Ebr, 2020

Gwneud Marc 11 – Teulu Crist

gan Emyr James

11 – Teulu Crist Marc 3:20-35 Daeth i’r tŷ; a dyma’r dyrfa’n ymgasglu unwaith eto, nes eu bod yn methu cymryd pryd o fwyd hyd yn oed.  A phan glywodd ei deulu, aethant allan i’w atal ef, oherwydd dweud yr oeddent, “Y mae wedi colli arno’i hun.”  A’r ysgrifenyddion hefyd, a oedd wedi dod i…

Darllen ymlaen
14 Ebr, 2020

Gwneud Marc 10 – Darparu at y Galw

gan Emyr James

10 – Darparu at y Galw Marc 3:7-19 Aeth Iesu ymaith gyda’i ddisgyblion i lan y môr, ac fe ddilynodd tyrfa fawr o Galilea. Ac o Jwdea a Jerwsalem, o Idwmea a’r tu hwnt i’r Iorddonen a chylch Tyrus a Sidon, daeth tyrfa fawr ato, wedi iddynt glywed y fath bethau mawr yr oedd ef…

Darllen ymlaen
9 Ebr, 2020

Gwneud Marc 9 – Meistr y Saboth

gan Emyr James

9 – Meistr y Saboth Marc 2:23-3:6 Un Saboth yr oedd yn mynd trwy’r caeau ŷd, a dechreuodd ei ddisgyblion dynnu’r tywysennau wrth fynd. Ac meddai’r Phariseaid wrtho, “Edrych, pam y maent yn gwneud peth sy’n groes i’r Gyfraith ar y Saboth?” Dywedodd yntau wrthynt, “Onid ydych chwi erioed wedi darllen beth a wnaeth Dafydd,…

Darllen ymlaen
9 Ebr, 2020

Gwneud Marc 8 – Cyfamod Newydd

gan Emyr James

8 – Cyfamod Newydd Marc 2:18-22 Yr oedd disgyblion Ioan a’r Phariseaid yn ymprydio. A daeth rhywrai ato a gofyn iddo, “Pam y mae disgyblion Ioan a disgyblion y Phariseaid yn ymprydio, ond dy ddisgyblion di ddim yn ymprydio?”  Dywedodd Iesu wrthynt, “A all gwesteion priodas ymprydio tra bydd y priodfab gyda hwy? Cyhyd ag…

Darllen ymlaen
9 Ebr, 2020

Gwneud Marc 7 – Ffrind Pechadur

gan Emyr James

7 – Ffrind Pechadur Marc 2:13-17 Aeth allan eto i lan y môr; ac yr oedd yr holl dyrfa’n dod ato, ac yntau’n eu dysgu hwy. Ac wrth fynd heibio gwelodd Lefi fab Alffeus yn eistedd wrth y dollfa, a dywedodd wrtho, “Canlyn fi.” Cododd yntau a chanlynodd ef. Ac yr oedd wrth bryd bwyd…

Darllen ymlaen
9 Ebr, 2020

Gwneud Marc 6 – Maddau Pechodau

gan Emyr James

6 – Maddau Pechodau Marc 2:1-12 Pan ddychwelodd i Gapernaum ymhen rhai dyddiau, aeth y newydd ar led ei fod gartref. Daeth cynifer ynghyd fel nad oedd mwyach le i neb hyd yn oed wrth y drws. Ac yr oedd yn llefaru’r gair wrthynt. Daethant â dyn wedi ei barlysu ato, a phedwar yn ei…

Darllen ymlaen