Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Categori:

Gwneud Marc

20 Mai, 2020

Gwneud Marc 45 – Dinistr y Deml

gan Emyr James

45 – Dinistr y Deml Marc 13:1-23 Wrth iddo fynd allan o’r deml, dyma un o’i ddisgyblion yn dweud wrtho, “Edrych, Athro, y fath feini enfawr a’r fath adeiladau gwych!” A dywedodd Iesu wrtho, “A weli di’r adeiladau mawr yma? Ni adewir yma faen ar faen; ni bydd yr un heb ei fwrw i lawr.” Fel…

Darllen ymlaen
20 Mai, 2020

Gwneud Marc 44 – Rhagrith a Rhoi

gan Emyr James

44 – Rhagrith a Rhoi Marc 12:38-44 Ac wrth eu dysgu, meddai, “Ymogelwch rhag yr ysgrifenyddion sy’n hoffi rhodianna mewn gwisgoedd llaes, a chael cyfarchiadau yn y marchnadoedd, a’r prif gadeiriau yn y synagogau, a’r seddau anrhydedd mewn gwleddoedd. Dyma’r rhai sy’n difa cartrefi gwragedd gweddwon, ac mewn rhagrith yn gweddïo’n faith; fe dderbyn y…

Darllen ymlaen
20 Mai, 2020

Gwneud Marc 43 – Mab Dafydd

gan Emyr James

43 – Mab Dafydd Marc 12:35-37 Wrth ddysgu yn y deml dywedodd Iesu, “Sut y mae’r ysgrifenyddion yn gallu dweud bod y Meseia yn Fab Dafydd? Dywedodd Dafydd ei hun, trwy’r Ysbryd Glân: ‘Dywedodd yr Arglwydd wrth fy Arglwydd i, “Eistedd ar fy neheulaw nes imi osod dy elynion dan dy draed.”‘ Y mae Dafydd…

Darllen ymlaen
20 Mai, 2020

Gwneud Marc 42 – Gwir Addoliad

gan Emyr James

42 – Gwir Addoliad Marc 12:28-34 Daeth un o’r ysgrifenyddion ato, wedi eu clywed yn dadlau, ac yn gweld ei fod wedi eu hateb yn dda, a gofynnodd iddo, “Prun yw’r gorchymyn cyntaf o’r cwbl?” Atebodd Iesu, “Y cyntaf yw, ‘Gwrando, O Israel, yr Arglwydd ein Duw yw’r unig Arglwydd, a châr yr Arglwydd dy…

Darllen ymlaen
20 Mai, 2020

Gwneud Marc 41 – Yr Atgyfodiad

gan Emyr James

41 – Yr Atgyfodiad Marc 12:18-27 Daeth ato Sadwceaid, y bobl sy’n dweud nad oes dim atgyfodiad, a dechreusant ei holi. “Athro,” meddent, “ysgrifennodd Moses ar ein cyfer, ‘Os bydd rhywun farw, a gadael gwraig, ond heb adael plentyn, y mae ei frawd i gymryd y wraig ac i godi plant i’w frawd.’ Yr oedd…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2020

Gwneud Marc 40 – Talu Dyled

gan Emyr James

40 – Talu Dyled Marc 12:13-17 Anfonwyd ato rai o’r Phariseaid ac o’r Herodianiaid i’w faglu ar air. Daethant, ac meddent wrtho, “Athro, gwyddom dy fod yn ddiffuant, ac na waeth gennyt am neb; yr wyt yn ddi-dderbyn-wyneb, ac yn dysgu ffordd Duw yn gwbl ddiffuant. A yw’n gyfreithlon talu treth i Gesar, ai nid…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2020

Gwneud Marc 39 – Colli Etifeddiaeth

gan Emyr James

39 – Colli Etifeddiaeth Marc 12:1-12 Dechreuodd lefaru wrthynt ar ddamhegion. “Fe blannodd rhywun winllan, a chododd glawdd o’i hamgylch, a chloddio cafn i’r gwinwryf, ac adeiladu tŵr. Gosododd hi i denantiaid, ac aeth oddi cartref. Pan ddaeth yn amser, anfonodd was at y tenantiaid i dderbyn ganddynt gyfran o ffrwyth y winllan. Daliasant hwythau…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2020

Gwneud Marc 38 – Amser Heb Ddod

gan Emyr James

Gwneud Marc 38 – Amser Heb Ddod Marc 11:27-33 Daethant drachefn i Jerwsalem. Ac wrth ei fod yn cerdded yn y deml, dyma’r prif offeiriaid a’r ysgrifenyddion a’r henuriaid yn dod ato, ac meddent wrtho, “Trwy ba awdurdod yr wyt ti’n gwneud y pethau hyn? Pwy roddodd i ti’r awdurdod hwn i wneud y pethau…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2020

Gwneud Marc 37 – Diffyg Ffrwyth

gan Emyr James

37 – Diffyg Ffrwyth Marc 11:12-26 Trannoeth, wedi iddynt ddod allan o Fethania, daeth chwant bwyd arno. A phan welodd o bell ffigysbren ac arno ddail, aeth i edrych tybed a gâi rywbeth arno. A phan ddaeth ato ni chafodd ddim ond dail, oblegid nid oedd yn dymor ffigys. Dywedodd wrtho, “Peidied neb â bwyta…

Darllen ymlaen
14 Mai, 2020

Gwneud Marc 36 – Croesawu’r Brenin

gan Emyr James

36 – Croesawu’r Brenin Marc 11:1-11 Pan ddaethant yn agos i Jerwsalem, at Bethffage a Bethania, ger Mynydd yr Olewydd, anfonodd ddau o’i ddisgyblion, ac meddai wrthynt, “Ewch i’r pentref sydd gyferbyn â chwi, ac yn syth wrth ichwi fynd i mewn iddo, cewch ebol wedi ei rwymo, un nad oes neb wedi bod ar…

Darllen ymlaen