Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Categori:

Galwad i Weddi

6 Maw, 2021

Galwad i Weddi 2021 – Dydd Sul (7fed)

Mae Duw yn oleuni Hon yw’r genadwri yr ydym wedi ei chlywed ganddo ef, ac yr ydym yn ei chyhoeddi i chwi: goleuni yw Duw, ac nid oes ynddo ef ddim tywyllwch. Os dywedwn fod gennym gymundeb ag ef, a rhodio yn y tywyllwch, yr ydym yn dweud celwydd, ac nid ydym yn gwneud y gwirionedd; ond…

Darllen ymlaen
5 Maw, 2021

Galwad i Weddi 2021 – Dydd Sadwrn (6ed)

Mae Duw yn ffyddlon a gellir ymddiried ynddo os ydym yn anffyddlon, y mae ef yn aros yn ffyddlon, oherwydd ni all ef ei wadu ei hun.” 2 Timotheus 2:13 Dyma’r defosiwn olaf ond un yr Alwad i Weddi eleni, a gweddïwn i’r cyfan fod yn fendith ichi wrth i edrych gyda’n gilydd ar rai o…

Darllen ymlaen
4 Maw, 2021

Galwad i Weddi 2021 – Dydd Gwener (5ed)

Duw cariad yw Y sawl nad yw’n caru, nid yw’n adnabod Duw, oherwydd cariad yw Duw. Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom: bod Duw wedi anfon ei unig Fab i’r byd er mwyn i ni gael byw drwyddo ef. Yn hyn y mae cariad: nid ein bod ni’n caru Duw, ond ei fod ef…

Darllen ymlaen
3 Maw, 2021

Galwad i Weddi 2021 – Dydd Iau (4ydd)

Mae Duw yn gyfiawn a bydd yn barnu Pwy bynnag ni chafwyd ei enw’n ysgrifenedig yn llyfr y bywyd, fe’i bwriwyd i’r llyn tân. Datguddiad 20:15 A ydych erioed wedi gweld un o’r lluniau hynny sydd wedi’u cynllunio i edrych yn wahanol i wahanol bobl? Wrth edrych ar yr un llun, gall un person weld hen…

Darllen ymlaen
2 Maw, 2021

Galwad i Weddi 2021 – Dydd MErcher (3ydd)

Gallwn adnabod Duw Traddodwyd i mi bob peth gan fy Nhad. Nid oes neb yn adnabod y Mab, ond y Tad, ac nid oes neb yn adnabod y Tad, ond y Mab a’r rhai hynny y mae’r Mab yn dewis ei ddatguddio iddynt.  Mathew 11:27 Un o ddirgelion mawr Duw yw er ei fod uwchlaw…

Darllen ymlaen
1 Maw, 2021

Galwad i Weddi 2021- Dydd Mawrth (2il)

Mae Duw yn anghymharol a Sanctaidd I bwy, ynteu, y cyffelybwch Dduw? Pa lun a dynnwch ohono? (Eseia 40:18) Pan yn yr ysgol gynradd roedd cystadleuaeth barhaus yn ein dosbarth – pwy oedd gyda’r esgidiau mwyaf cŵl. Bob wythnos byddai rhywun yn dod gyda thrainers newydd a oedd yn well ac yn fwy disglair na gweddill…

Darllen ymlaen
26 Chw, 2021

Galwad i Weddi 2021 – Dydd Llun (1af)

Duw yw’r Crëwr ac mae’n cynnal pob peth “Teilwng wyt ti, ein Harglwydd a’n Duw, i dderbyn y gogoniant a’r anrhydedd a’r gallu, oherwydd tydi a greodd bob peth, a thrwy dy ewyllys y daethant i fod ac y crewyd hwy.” (Datguddiad 4:11) Ein nod yr wythnos hon yw edrych ar wahanol agweddau ar Dduw…

Darllen ymlaen
25 Chw, 2021

Galwad i Weddi 2021- Cyflwyniad

Dywedais, “Yr ARGLWYDD yw fy rhan, am hynny disgwyliaf wrtho.” Galarnad 3:24 Mae gobaith wedi bod yn air pwerus dros y deuddeg mis diwethaf. Mae cymaint yn ein gwlad wedi gobeithio am lawer o wahanol bethau – iechyd, imiwnedd poblogaeth (herd immunity), PPE, brechlyn, y Nadolig, a nawr mae llawer yn gobeithio am wyliau’r haf…

Darllen ymlaen
3 Gor, 2020

Galwad i weddi Haf 2020

gan Mark Thomas

Darllen ymlaen
5 Maw, 2020

Galwad i Weddi 2020

Darllen ymlaen