Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Categori:

Esboniad

14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 22

gan Gwyn Davies

Lefiticus 22:1-33 ‘PARCHU’R OFFRYMAU SANCTAIDD’ Pobl freintiedig yn Israel oedd yr offeiriaid, ond nid oedd eu statws arbennig i fod yn esgus dros ddifaterwch na phenrhyddid. Roedd yn ddyletswydd arnynt i ‘barchu’r offrymau sanctaidd … rhag iddynt halogi fy enw sanctaidd’ (2). O ganlyniad, roedd yn bwysig iddynt osgoi pob aflendid seremonïol (3-9). Er bod…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 21

gan Gwyn Davies

Lefiticus 21:1-24 ‘NID YW OFFEIRIAD I’W HALOGI EI HUN’ Gan fod Israel yn sanctaidd i Dduw, roedd cyfrifoldeb arbennig ar offeiriaid y genedl (1-9) – ac yn fwy fyth ar yr archoffeiriad (10-15) – i fod yn sanctaidd. Nid yw pob un o’r pethau sy’n cael eu gwahardd iddynt yn y bennod hon yn ddrwg…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 20

gan Gwyn Davies

Lefiticus 20:1-27 PECHODAU A’U COSBAU Pobl Dduw oedd yr Israeliaid. Gan fod Duw ei hun yn sanctaidd, roedd y genedl hithau i fod yn sanctaidd ac i amlygu’r sancteiddrwydd hwn yn ymarferol (7-8,26; 11:44-47; 19:2; cymharer 1 Pedr 1:15-16). Yn y bennod hon rhoddir sylw arbennig i’r angen i wylio rhag pechodau crefyddol a phechodau…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 19

gan Gwyn Davies

Lefiticus 19:1-37 SANCTEIDDRWYDD YMARFEROL Mae’n well i mi gyfraith dy enau Na miloedd o arian ac aur medd Morgan Rhys yr emynydd – gan aralleirio Salm 119:72 – ac yn y bennod hon gwelwn mor dda a llesol yw Cyfraith Duw mewn gwirionedd (Rhufeiniaid 7:12). Bwriad y Gyfraith yn Lefiticus oedd annog Israel i fod…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 18

gan Gwyn Davies

Lefiticus 18:1-30 MOESOLDEB RHYWIOL Deddfau seremonïol yn bennaf sydd yn rhan gyntaf Lefiticus – deddfau sy’n llawn arwyddocâd ysbrydol ond sydd bellach wedi eu cyflawni’n derfynol ym mherson a gwaith yr Arglwydd Iesu Grist. Nid ydynt yn dal mewn grym, felly. Yn y bennod hon a’r penodau sy’n dilyn, fodd bynnag, cawn egwyddorion sydd i…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 17

gan Gwyn Davies

Lefiticus 17:1-16 RHYBUDDION Canlyniad y maddeuant sy’n dod i Israel drwy Ddydd y Cymod (pennod 16) yw bywyd o ufudd-dod llawen i Dduw. Yn y bennod hon a’r rhai sy’n dilyn, felly, gwelwn orchmynion amrywiol yn ymwneud â sancteiddrwydd ymarferol y genedl. Gau addoli Mynd i’r afael â pheryglon gau addoli a wna rhan gyntaf…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 16

gan Gwyn Davies

Lefiticus 16:1-34 DYDD Y CYMOD Yn y bennod hon – un o’r pwysicaf yn yr Hen Destament – cyflwyna Duw y drefn ar gyfer gwneud cymod dros bechod Israel. Wedi nodi’r paratoadau a’r canllawiau cyffredinol (1-10), manylir ar waith yr archoffeiriad ar yr achlysur arbennig hwn: aberthu dros ei bechod ei hun a’i deulu, llosgi…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 15

gan Gwyn Davies

Lefiticus 15:1-33 AFLENDID CORFF Un math o aflendid seremonïol oedd haint ar y croen (penodau 13–14). Ym mhennod 15 nodir math arall, sef diferlif o’r corff – diferlif cyson (2-15) a gollwng had (16-18) yn achos dyn, a misglwyf (19-24) a gwaedu annormal (25-30) yn achos merch. Rhaid pwysleisio nad oes drwg yn y rhain…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 14

gan Gwyn Davies

Lefiticus 14:1-57 GLANHAD! A oes gobaith am achubiaeth? Oes maddeuant am bob bai?   Mae cwestiynau dwys Thomas Jones, Dinbych, yn ei emyn adnabyddus yn berthnasol iawn yn sgil y bennod ddiwethaf, gan fod ynddi ddarlun mor dywyll o haint ac aflendid pechod. Ond yma, ym mhennod 14, cawn ateb cadarnhaol. Gwellhad Gwelwn fod modd cael…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 13

gan Gwyn Davies

Lefiticus 13:1-59 AFIECHYDON Y CROEN Symudir ymlaen yn awr at bobl sy’n dioddef gan afiechydon y croen, gan gynnwys, e.e. y gwahanglwyf. Atal yr afiechyd rhag ymledu yw un bwriad amlwg i’r cyfarwyddiadau yn y bennod hon. Ond mae bwriad arall hefyd: mae’r aflendid seremonïol sy’n gysylltiedig â’r afiechyd yn ddarlun o aflendid pechod, ac…

Darllen ymlaen