Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Categori:

Esboniad

Merched y Beibl: Abigail
26 Ebr, 2022

Merched y Beibl: Abigail

gan Iola Alban

Merched y Beibl: Abigail Iola Alban   Pe bai rhywun yn gofyn i chi enwi merched y mae eu hanes i’w gael yn yr Hen Destament, pwy fyddai’n dod i’ch meddwl gyntaf, tybed? Efa? Sara? Ruth? Naomi? Esther? Ie, yn sicr iawn. Dyma enwau amlwg iawn. Ond beth am rywun llai amlwg fel Abigail? Fe…

Darllen ymlaen
Gweld yn Glir: Salm 73
26 Ebr, 2022

Gweld yn Glir: Salm 73

gan John Treharne

Gweld yn Glir: Salm 73 John Treharne Dyma Salm werthfawr, ymarferol, ysbrydol, cadarnhaol a real. Mae Asaph, un o brif gerddorion Lefiaidd Dafydd, trwy’r Ysbryd Glân, yn cyhoeddi daioni Duw – a hynny nid yng nghyd-destun bywyd cyfforddus a llewyrchus – ond yn hytrach yn wyneb creisis ysbrydol gyda threialon a themtasiynau garw, cenfigen a…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 31:10-31

gan Gwyn Davies

Diarhebion 31:10-31 Y WRAIG FEDRUS Daw’r llyfr i ben drwy ganu molawd hyfryd i’r wraig fedrus a’i dylanwad llesol ar ei theulu a’i chymuned. Nid yw’r Beibl yn unman yn difrïo merched; yma caiff gwraig barch a chlod hollol deilwng. Diwydrwydd Caiff diwydrwydd diflino’r wraig fedrus sylw arbennig yn adnodau 13-19. Nid yw’n ofni gwaith…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 31:1-9

gan Gwyn Davies

Diarhebion 31:1-9 CYNGOR I FRENIN Nid oes gennym fwy o wybodaeth am Lemuel nag am Agur (30:1), ar wahân i’r gosodiad mai brenin Massa oedd Lemuel. Diddorol nodi hefyd mai ei fam a ddysgodd y cyngor a ganlyn iddo (1). Peryglon Mae Lemuel yn enwi dau berygl difrifol y dylai pob brenin fod yn ymwybodol…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 30:21-33

gan Gwyn Davies

Diarhebion 30:21-33 RHIFOLION A RHYBUDD Yn adnodau 10-20 dilynir cyfres o rybuddion gan sylwadau sy’n seiliedig ar rifolion; yn awr cyflwynir rhagor o rifolion gyda rhybudd ar y diwedd. Rhifolion Yn gyntaf, rhoddir sylw i bedwar o bethau sy’n peri gofid (21-23). Diddorol nodi fod dau ohonynt yn ymwneud â newidiadau cymdeithasol chwyldroadol, gyda ‘gwas’…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarehebion 30:10-20

gan Gwyn Davies

Diarhebion 30:10-20 RHYBUDDION A RHIFOLION Wedi math o ragarweiniad i gyfraniad Agur yn 30:1-9, yn awr cyflwynir ei ddiarhebion. Rhybuddion Mae nifer o rybuddion pwysig i’w gweld yn y diarhebion hyn: Yn gyntaf, dylid gwylio rhag ymyrryd mewn materion nad ydynt yn fusnes i ni (10). Mae gwas yn bennaf atebol i’w feistr ei hun,…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 30:1-9

gan Gwyn Davies

Diarhebion 30:1-9 ‘Y MAE POB UN O EIRIAU DUW WEDI EI BROFI’ Ni wyddom pwy oedd Agur ac nid oes sicrwydd ynghylch lleoliad Massa, ond yn ôl 1 Brenhinoedd 4:30-31 roedd eraill heblaw Solomon yn nodedig am eu doethineb. Nid dysgu gwersi ysbrydol newydd yw prif nod Agur; yn hytrach, cynigia sylwadau craff arno’i hun…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 29:15-27

gan Gwyn Davies

Diarhebion 29:15-27 ‘LLE NA CHEIR GWELEDIGAETH’ Wrth i’r adran hon ddod i ben, ailgyflwynir nifer o themâu pwysig: Gwialen Mae’r llyfr hwn wedi cyfeirio droeon at bwysigrwydd disgyblu plant, gan gynnwys cosb gorfforol petai angen (e.e. 13:24; 22:15; 23:13-14). Ni ddylid cymryd yr adnodau hyn fel unrhyw fath o esgus dros guro plentyn yn ddidrugaredd;…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 29:1-14

gan Gwyn Davies

Diarhebion 29:1-14 ‘Y MAE’R CYFIAWN YN CANU’N LLAWEN’ Y cyfiawn a chyfiawnder Unwaith eto mae’r rhai cyfiawn yn cael eu canmol, a chyfiawnder yn cael ei gyflwyno fel peth llesol a buddiol. Mae llywodraeth, neu gynnydd, y cyfiawn yn peri llawenydd i bobl (2), ac yn dwyn bendith i’r wlad (4). Gwelir ffrwyth ei fywyd…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 28:19-28

gan Gwyn Davies

Diarhebion 28:19-28 ‘CAIFF Y FFYDDLON LAWER O FENDITHION’ Ymddiried yn yr Arglwydd Yn yr adnodau hyn cyflwynir portread hyfryd ond heriol o’r sawl sy’n ‘ymddiried yn yr Arglwydd’ (25). Nodir nifer o agweddau pwysig ar ei gymeriad a’i fywyd ymarferol, er addysg i bob un ohonom: Mae’n gweithio’n galed ac yn gyson, gan gymryd ei…

Darllen ymlaen