Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Categori:

Erthyglau

Dwi’n torri brechdanau’n sgwâr  (ac mae hynny’n océ!)
14 Ebr, 2022

Dwi’n torri brechdanau’n sgwâr (ac mae hynny’n océ!)

gan Trystan Hallam

Dwi’n torri brechdanau’n sgwâr (ac mae hynny’n océ!) Trystan Hallam   Mae Carys yn 16 mlwydd oed ac mae newydd gael ei bedyddio yng Nghwmsgwt. Bron cyn sychu’r dŵr oddi ar ei hwyneb mae am ddilyn cyngor ei gweinidog ac ymdaflu i ganol bywyd yr eglwys. Beth yw’r gweithgaredd nesa ar y calendr? Parti Ysgol…

Darllen ymlaen
Efengylu ar y Traethau
14 Ebr, 2022

Efengylu ar y Traethau

gan David Norbury

Efengylu ar y Traethau David Norbury   Mae’n ha’. Mae’n tresio bwrw glaw! Mae Tîm y Traeth ym Menllech i gyd yn swatio dan gysgod y gazebo. Mwya’ annisgwyl daw person dieithr atynt! ‘Dwi isio’ch calonogi chi’, meddai’r wraig. ‘Fyddech chi ddim yn gwybod, ond ‘chydig flynyddoedd yn ôl daeth fy mab i’r ymgyrch yma…

Darllen ymlaen
Pwy yw hon?
14 Ebr, 2022

Pwy yw hon?

gan Meirion Thomas

Pwy yw hon? Meirion Thomas Pwy oedd y ddynes ddienw yn y llun? Roedd y llun wedi bod ym meddiant y myfyriwr diwinyddol ers iddo glywed gyntaf am bobl y Laarim yn Ne Sudan. O dan y llun roedd crynodeb byr o hanes pobl y Laarim ac anogaeth i weddïo dros y llwyth leiafrifol hon….

Darllen ymlaen
Timothy Richard (1845-1919)  a’i strategaeth ddadleuol
14 Ebr, 2022

Timothy Richard (1845-1919) a’i strategaeth ddadleuol

gan Geraint Lloyd

Timothy Richard (1845-1919) a’i strategaeth ddadleuol Geraint Lloyd Ar 10 Ebrill, ynghanol cynnwrf ysbrydol Diwygiad 1859, arhosai 52 o bobl i’w bedyddio ger y grisiau a arweiniai at yr afon a lifai heibio i fferm y Ddôl-wen, yn mherfeddwlad Sir Gaerfyrddin. Y cyntaf i ddisgyn i’r dŵr oedd Timothy Richard, yr ieuengaf o naw o…

Darllen ymlaen
‘Yr wyt ti …wedi costrelu fy nagrau’
14 Ebr, 2022

‘Yr wyt ti …wedi costrelu fy nagrau’

gan Julie Rhys Jones

‘Yr wyt ti …wedi costrelu fy nagrau’ Cnoi cil wedi clywed pregeth John Pritchard yn y Gynhadledd eleni Julie Rhys Jones ‘Dagrau’ oedd thema pregeth John Pritchard ar nos Fawrth y Gynhadledd ac wrth glywed y thema, daeth i’m meddwl nad oeddwn erioed wedi clywed pregeth ar y thema hon. Yn wir, ystyrir dagrau weithiau’n…

Darllen ymlaen
Cenhadaeth a’r Ymgnawdoliad
14 Ebr, 2022

Cenhadaeth a’r Ymgnawdoliad

gan Carwyn Graves

Cenhadaeth a’r Ymgnawdoliad Carwyn Graves Oes cysylltiad rhwng yr ymgnawdoliad a chenhadaeth? Ydy’r ffaith i’r Gair ddod yn gnawd olygu y dylem fynd ynghylch ein gorchwyl o dystio i’r byd mewn ffordd arbennig? Neu ydy ein cymhelliant i rannu’r newyddion da yn deillio’n llwyr o rannau eraill o’n ffydd? Bu trafod a dadlau brwd ymhlith…

Darllen ymlaen
27 Maw, 2020

Byw mewn Cyfnod Ansicr

gan Mark Thomas

Byw mewn Cyfnod Ansicr   Nid i ni, O Arglwydd, nid i ni, Ond i’th enw dy hun, rho ogoniant, Er mwyn dy gariad a’th ffyddlondeb. Pam y mae’r cenhedloedd yn dweud, “Ple mae eu Duw?”​ Y mae ein Duw ni yn y nefoedd; Fe wna beth bynnag a ddymuna. ​​ Salm 115:1-3 Mae bywyd…

Darllen ymlaen
20 Maw, 2020

Sut fedrwn ni gyfarfod os nad ydym ni’n cael cyfarfod?

gan Rebecca Gethingan Steffan Job

Sut fedrwn ni gyfarfod os nad ydym ni’n cael cyfarfod? Sut mae modd i ni gyrraedd ein cynulleidfaoedd os mai’r cyngor i ni gyd yw osgoi cwrdd yn gymdeithasol? Pa adnoddau sydd ar gael i ni ddefnyddio i rannu ein gwasanaethau ar lein? Pa opsiynau sy’n addas are gyfer y rheini sydd ddim yn defnyddio’r…

Darllen ymlaen
Diwygw: Dyffryn Conwy
11 Rhag, 2019

Diwygw: Dyffryn Conwy

Sut y byddwch chi’n mynd i’r Eisteddfod eleni? Mewn car neu fws? Ar feic neu ar droed? Oes rhywun wedi meddwl am fynd mewn cwch? Byddai hynny’n osgoi’r tagfeydd, fwy na thebyg, a’r perygl o gymryd y tro anghywir wrth ddilyn afon Conwy o’r môr i Lanrwst. Ynghyd â’r golygfeydd ysblennydd, byddai mantais arall i’r…

Darllen ymlaen
Patrymau Cywrain: Cristnogion a’r Celfyddydau: Holi Lea Alexander
11 Rhag, 2019

Patrymau Cywrain: Cristnogion a’r Celfyddydau: Holi Lea Alexander

gan Lea Alexander

Dywed ychydig amdanat ti dy hun – pwy wyt ti?! Lea Alexander ydw i, gwraig i Simon  Alexander, a dwi’n artist sy’n byw yng Nghryw. Cefais fy magu ym Mhenrhyndeudraeth rhwng y mynyddoedd a’r môr. Pa fath o waith celf wyt ti’n ei wneud? Dwi’n creu celf lliwgar, bywiog a thlws gydag amrywiaeth eang o ddeunyddiau. …

Darllen ymlaen