Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Categori:

Erthyglau

Neges yr Amgylchedd
21 Ebr, 2022

Neges yr Amgylchedd

gan Hywel George

Neges yr Amgylchedd Hywel George Mae pryderon amgylcheddol yn bwysig. Ni yw goruchwylwyr y ddaear ac mae Duw wedi rhoi cyfrifoldeb i ni i ofalu am ein hamgylchedd. Felly ni fydd Duw yn ein cyfri’n ddi-fai am ymddwyn yn anghyfrifol. Ond, pan yw’r Beibl yn sôn am ein dyletswyddau tuag at ein hamgylchedd, mae’r prif…

Darllen ymlaen
Effaith Cofid-19 ar MEC – Holi Steffan Job
20 Ebr, 2022

Effaith Cofid-19 ar MEC – Holi Steffan Job

Effaith Cofid-19 ar MEC Holi Steff Job   Diolch am siarad gyda ni, gawn ni gychwyn drwy ofyn sut mae’r argyfwng Cofid-19 wedi effeithio ar y Mudiad a dy waith di? Rhaid dweud yn gyntaf fy mod yn diolch i Dduw nad oes un o’n staff wedi dioddef o’r salwch, ac felly rydym yn cyfrif…

Darllen ymlaen
Cyfnod Clo Ysgrythurol – Gosen
20 Ebr, 2022

Cyfnod Clo Ysgrythurol – Gosen

gan Nathan Munday

Cyfnod Clo Ysgrythurol – Gosen Nathan Munday Rydym wedi clywed cymaint am y ‘cyfnod clo’, neu’r ‘lockdown’, yn ddiweddar, ac mae’n siŵr eich bod chi, fel fi, wedi cael llond bol ar y term hwnnw erbyn hyn. Roedd hi’n galonogol clywed sylwadau diweddar y prif weinidog wrth iddo ddatgan ein bod ni wedi cyrraedd pen…

Darllen ymlaen
Pechodau Parchus: Pryder
20 Ebr, 2022

Pechodau Parchus: Pryder

gan Andrew & Pam Davies

Pechodau Parchus: Pryder Andrew Davies a Pam Davies Cyhoeddwyd yr erthygl hon yn wreiddiol yn y Cylchgrawn Efengylaidd Saesneg, Gorffennaf 2017. Rydych yn wynebu arholiad pwysig, canlyniadau meddygol, eich tro cyntaf mewn awyren neu gystadleuaeth chwaraeon, ac rydych chi’n poeni amdano. Mi fyse’r rhan fwyaf o bobl yn poeni amdano. Does dim rhaid bod yn…

Darllen ymlaen
Pandemig, Pla a Duw
20 Ebr, 2022

Pandemig, Pla a Duw

gan Dafydd Job

Pandemig, Pla a Duw Dafydd Job Go brin y byddai unrhyw un wedi sôn am bandemig cyn eleni, ond bellach mae pawb yn gwybod ei ystyr. Mae termau megis Cofid-19, hunanynysu, ymbellhau cymdeithasol a Coronofeirws i gyd yn rhai y byddwn yn cofio amdanyn nhw tra byddwn byw. Wrth i’r haint ymledu o Tsieina i…

Darllen ymlaen
Beth yw Pwynt Hanes yr Eglwys?
20 Ebr, 2022

Beth yw Pwynt Hanes yr Eglwys?

gan Gwyn Davies

Beth yw Pwynt Hanes yr Eglwys? Gwyn Davies ‘History,’ meddai Henry Ford, ‘is more or less bunk!’ A byddai llawer un yn cytuno: Peth diwerth yw byw yn y gorffennol. Rhaid byw yn y presennol a wynebu’r dyfodol. Mae hanes yn ‘boring’. Cawsom ddigon arno yn yr ysgol – dyddiadau di-ben-draw, digwyddiadau hollol amherthnasol i…

Darllen ymlaen
Gair i’r Chwiorydd – Ac eraill
20 Ebr, 2022

Gair i’r Chwiorydd – Ac eraill

gan Joan Hughes

Gair i’r Chwiorydd – Ac eraill Joan Hughes O’r Cylchgrawn Efengylaidd – Hydref 2003 Yn y Rhodd Mam y gwelais gyntaf y geiriau, ‘ac Enoc a rodiodd gyda Duw’. Gafaelodd y geiriau ynof a chyda dychymyg plentyn darluniwn Enoc yn sythu ei gefn i rodio mewn gardd gyda Duw, a honno yn ardd berffaith heb…

Darllen ymlaen
Teyrnged i Joan Alice Hughes 1927-2020
20 Ebr, 2022

Teyrnged i Joan Alice Hughes 1927-2020

gan Arwel Jones

Teyrnged i Joan Alice Hughes 1927-2020 Arwel Jones Wrth osod y cyhoeddiad am farwolaeth Joan yn y papur newydd, roedd yn fy nharo ei fod yn syml a moel iawn, yn ôl ei chyfarwyddyd hi, ac yn rhoi’r argraff bod dim byd arbennig amdani. Ond ni allai hynny fod yn llai gwir! Roedd yn ddynes…

Darllen ymlaen
Y Feirws Ofnadwy
20 Ebr, 2022

Y Feirws Ofnadwy

gan John Treharne

Y Feirws Ofnadwy John Treharne Feirws corona a feirws pechod. Un pwnc oedd ar feddwl pobl yn hanner cyntaf 2020, sef Cofid-19, y Coronafeirws. Ddiwedd Ionawr, cyhoeddodd y W.H.O. fod lledaeniad y feirws yn argyfwng. Yna, ar 11 Mawrth cyhoeddodd yr un corff ei fod yn bandemig. Mae hynny’n golygu ei fod yn haint byd-eang….

Darllen ymlaen
Crocodeil Afon yr Aifft
14 Ebr, 2022

Crocodeil Afon yr Aifft

gan John Aaron

Crocodeil Afon yr Aifft John Aaron   Yn 1767, cyhoeddodd Williams Pantycelyn lyfr yn dwyn y teitl: ‘Crocodil Afon yr Aifft, wedi ei weled ar Fynydd Seion: sef Cenfigen, wedi ei holrhain trwy’r Byd a’r Eglwys, tan gyffelybiaeth Bwystfil gormesol yr Anialwch, mor afluniaidd a gwenwynig ei natur ag un o Fwystfilod y pwll.’ Fel…

Darllen ymlaen