Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Categori:

Erthyglau

Symud ymlaen i’r normal newydd
26 Ebr, 2022

Symud ymlaen i’r normal newydd

gan Steffan Job

Symud ymlaen i’r normal newydd yn dilyn esiampl yr Eglwys Fore Steffan Job   Cysur mawr yw edrych yn ôl a gweld llaw ragluniaethol Duw ar waith. Cymrwch y flwyddyn yr ydym newydd ei chael. I rai, hawdd fyddai gweld y pandemig yn arwydd ein bod yn byw mewn byd ansicr, di-drefn a di-bwrpas gyda…

Darllen ymlaen
Hiraeth
26 Ebr, 2022

Hiraeth

gan Elin Bryn

Hiraeth Elin Bryn   Creaduriaid hiraethus ydym ni fel Cymry on’de? Rydyn ni mor hiraethus nes ein bod wedi bathu’r gair unigryw hwn, hiraeth, i gyfleu’r teimlad! Mae’n deimlad sydd bron yn greiddiol i’n cenedl. Rydyn ni’n ei deimlo i’r byw, on’dydyn? Mae hiraeth yn ‘torri ‘nghalon…’ chwedl yr hen gân. Mae hiraeth yn deillio…

Darllen ymlaen
Bugeilio’r  ‘Liquorice Allsorts’
26 Ebr, 2022

Bugeilio’r ‘Liquorice Allsorts’

gan Trystan Hallam

Bugeilio’r ‘Liquorice Allsorts’ Trystan Hallam ‘Nid dant melys sy ‘da fi – ond set ohonyn nhw!’ Dyna oedd llinell anfarwol mam-gu gynt, wrth straffaglio gyda’r Chocolate Eclairs â’i dannedd gosod. Rhaid cyfaddef mai straffaglio’n aml iawn rydyn ni fel Cristnogion wrth geisio helpu a bugeilio’n gilydd yn yr eglwys. Rhaid wynebu ein bod i gyd…

Darllen ymlaen
Camau Cristnogaeth: MARTIN LUTHER A’R DIWYGIAD PROTESTANNAIDD: CAMU O’R TYWYLLWCH  (O.C. 1500)
26 Ebr, 2022

Camau Cristnogaeth: MARTIN LUTHER A’R DIWYGIAD PROTESTANNAIDD: CAMU O’R TYWYLLWCH (O.C. 1500)

gan Huw Roderick

Camau Cristnogaeth Huw Roderick MARTIN LUTHER A’R DIWYGIAD PROTESTANNAIDD: CAMU O’R TYWYLLWCH (O.C. 1500)   Pe byddech chi’n gofyn i’r rhan fwyaf o bobl Cymru, ‘Pwy yw Luther?’, yr ateb mwyaf tebygol a gaech chi yw mai ef yw’r ditectif carismatig sy’n cael ei chwarae ar y BBC gan Idris Elba. Nid llawer fyddai’n gwybod…

Darllen ymlaen
Pechodau Parchus: Hunanoldeb
25 Ebr, 2022

Pechodau Parchus: Hunanoldeb

gan Andrew Norbury

Pechodau Parchus: Hunanoldeb Andrew Norbury Gadewch i mi sôn wrthych chi am Narcissus. Roedd yn ddyn trahaus a balch, a chanddo obsesiwn llwyr gyda’i hunain a’i ymddangosiad. Doedd ganddo ddim diddordeb mewn eraill a doedd e ddim yn caru nac yn cael eu garu gan unrhywun arall. I dorri stori fer yn fyrrach fyth, cafodd…

Darllen ymlaen
Y Bil Addysg Newydd yng Nghymru
25 Ebr, 2022

Y Bil Addysg Newydd yng Nghymru

gan Gareth Jones

Y Bil Addysg Newydd yng Nghymru Gareth Jones Oes bell, bell yn ôl, enw’r pwnc a astudiais i ar amserlen yr ysgol oedd (yn syml) ‘Ysgrythur’. Roedd y gwersi i gyd a maes llafur lefel ‘O’ yn y pwnc yn gwbl seiliedig ar astudiaeth o’r Beibl. Anodd credu erbyn hyn! Ymhen amser newidiwyd y teitl…

Darllen ymlaen
Mynyddoedd y Beibl – Mynydd yr Oen
22 Ebr, 2022

Mynyddoedd y Beibl – Mynydd yr Oen

gan Nathan Munday

Mynyddoedd y Beibl – Mynydd yr Oen Nathan Munday   Yn y gyfres hon, rydyn wedi troedio ucheldiroedd Beiblaidd gyda’n gilydd a chyfarfod â nifer o ddringwyr. Mae’n amlwg, erbyn hyn, bod mynyddoedd yn llefydd pwysig yn y Beibl; lleoedd arbennig lle cyfarfu Duw â’i bobl (Exodus 15:17; 19:1-25; Salmau 48 a, 68; Eseciel 28;…

Darllen ymlaen
Merched y Beibl – Gomer
22 Ebr, 2022

Merched y Beibl – Gomer

gan Heledd Job

Merched y Beibl – Gomer Heledd Job   Fe ddown ni ar draws hanes Gomer yn llyfr Hosea, proffwyd yn Israel yn ail hanner yr wythfed ganrif CC. Fel y gwelwn ni yn 2 Brenhinoedd 14-20, roedd hwn yn gyfnod cythryblus yn hanes pobl Dduw. Ar ôl marwolaeth Jeroboam fe aeth teyrnas y Gogledd drwy…

Darllen ymlaen
Drych yr Amseroedd  gan Robert Jones, Rhos-lan
22 Ebr, 2022

Drych yr Amseroedd gan Robert Jones, Rhos-lan

gan Dewi Alter

Drych yr Amseroedd gan Robert Jones, Rhos-lan Dewi Alter   Dwy ganrif yn ôl, yn 1820, cyhoeddwyd Drych yr Amseroedd gan Robert Jones (1745-1829) o Ros-lan, Cricieth. Dyma lyfr hanes sy’n cloriannu twf y Methodistiaid Calfinaidd yng Ngwynedd, hen ffordd o gyfeirio at ogledd Cymru. Er mai’r ffocws yw ei enwad ef, mae’n gosod hanes…

Darllen ymlaen
Gwaith yr Efengyl yn yr Eglwys yng Nghymru
22 Ebr, 2022

Gwaith yr Efengyl yn yr Eglwys yng Nghymru

gan Stuart Bell

Gwaith yr Efengyl yn yr Eglwys yng Nghymru Stuart Bell   Roedd 2020 yn flwyddyn fawr i’r Eglwys yng Nghymru sy’n dathlu canmlwyddiant ei chreu’n Eglwys Anglicanaidd annibynnol ar Loegr a’r wladwriaeth. Oherwydd y pandemig, ni fu modd dathlu hyn fel y disgwylid, ond diolch i Stuart Bell, un sydd wedi bod yn amlwg iawn…

Darllen ymlaen