Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Categori:

Emynau

Emyn: Rhyddid trwy’r groes
26 Ebr, 2022

Emyn: Rhyddid trwy’r groes

gan Alwyn Pritchard

Rhyddid trwy’r groes Sinai oedd i gyd yn mygu A llais utgorn yn cryfhau Rhedaf eto at y croesbren Lle mae Duw yn trugarhau Croes fy Iesu, dyna ddigon Ymddiriedaf yn y gwaed Dyma noddfa’r colledigion Lle y caf faddeuant rhad. Yn ei glwyfau mae fy mhechod Yn cael fflangell drom y Tad Llid a…

Darllen ymlaen
Carol Seren Bethlehem
22 Ebr, 2022

Carol Seren Bethlehem

gan Dafydd Job

Carol Seren Bethlehem Pan gefaist ti dy danio Wyddet ti, wyddet ti? A’th osod ar dy gylchdro, Wyddet ti Y rheswm am d’oleuo A’th ddanfon fyth i grwydro Drwy’r gofod dro ac eildro, Wyddet ti, wyddet ti? I wybren dyn i deithio, Wyddet ti? A deithiaist ar dy union Ato Ef, Ato Ef, Drwy’r eangderau…

Darllen ymlaen
Carol gan Geraint Lloyd
22 Ebr, 2022

Carol gan Geraint Lloyd

gan Geraint Lloyd

Gobaith dreiddiodd trwy’r cysgodion, Llaciwyd gafael drom y nos, Uwch y griddfan a’r galaru Sïa murmur alaw dlos, Heno bloeddiwch, canwch, molwch, Dathlwch eisoes fore Duw. Gwelwch fawredd mewn bychander, Gwelwch Dduwdod, gwelwch ddyn, Gwelwch eich holl waredigaeth, Yma ynddo Ef ei Hun, Unig Brynwr, ein Buddugwr, Plyga galar ger ei fron. Golwg ddaw i…

Darllen ymlaen
Emyn Newydd – Anne M. Davies
20 Ebr, 2022

Emyn Newydd – Anne M. Davies

gan Anne M. Davies

Pan fo’r ddaear wedi gwylltio Wedi’r esgeulustod mawr, Nid oes driniaeth all ei hadfer I’w gogoniant hyfryd nawr. Rhaid cael fflam o dân i redeg Ysa’r rhedyn coch a’r brwyn, Felly, Gymru, bydd yn barod Trefnwyd coelcerth er dy fwyn. Cyn i’r cnwd aeddfedu’n iraidd, Cyn cael gwared ar y graith Awel iach o’r mynydd…

Darllen ymlaen
Emyn gan John Emyr
14 Ebr, 2022

Emyn gan John Emyr

gan John Emyr

Emyn gan John Emyr   Arglwydd bywyd rho dy anadl Nawr yn hael i’r meirwon hyn; Esgyrn sychion bro marwolaeth Cnawd a gewyn arnynt tyn: Gwynt yr Ysbryd Yw ein gobaith am gael byw. Arglwydd bywyd rho dy anadl I ysgyfaint sych a chrin; Gwna dy ddirgel waith o’r newydd, Anfon eto nefol rin –…

Darllen ymlaen
6 Mai, 2021

Molwch yr Arglwydd

gan Noel Gibbard

Molwch yr Arglwydd: Emynau gan Noel Gibbard Maint: 148mm x 210mm  Tudalen: 76  Rhwymiad: Clawr meddal  ISBN-13: 978-1-85049-276-4  Pris: £4.99  Dyddiad Cyhoeddi: 14 Mehefin, 2021  Gwybodaeth:  “Mae’r Ysgrythur yn llawn o ganu, fel sy’n amlwg yn Llyfr y Salmau. Yn y Testament Newydd cawn ein hannog i ‘lefaru wrth eich gilydd mewn salmau, a hymnau, ac odlau ysbrydol’ (Effesiaid 5:19). Un o’r…

Darllen ymlaen