Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Categori:

Adolygiad

23 Mai, 2019

Adolygiad Sgythia

Cymharol brin yw ein gwybodaeth am y cyfnod modern cynnar heddiw. Yn gyffredinol mae’r cyfnod rhwng y Diwygiad Protestannaidd a ddechreuodd yn 1517 a’r Chwyldro Ffrengig yn 1789 yn amhoblogaidd, eithriad yw’r diddordeb Cristnogol. Wedi dweud hynny, mae’n gyfnod ffurfiannol yn hanes Cymru, ac yn hanes Ewrop. Felly, mae’n braf gweld nofelau cyfoes yn ymgodymu…

Darllen ymlaen
23 Mai, 2019

Disgwyl y Brenin – adolygiad

gan Geraint Lloyd

Calondid yr Ailddyfodiad: Disgwyl y Brenin, Edmund T. Owen, Gwasg Bryntirion, 2018 Beth yw’r achos ein bod yn gallu bod mor ddigalon, mor ddiegni a di-sêl? Diffyg llwyddiant? Diffyg cynnydd ysbrydol, yn enwedig o’i gymharu â saint y gorffennol? O bosibl, ond tybed a oes rheswm arall? Ydyn ni’n digalonni am nad ydyn ni’n meddwl…

Darllen ymlaen