Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Categori:

Adolygiad

Anobaith a Gobaith: Adolygiad o ‘The Great Unknown?’ gan Paul Blackham
26 Ebr, 2022

Anobaith a Gobaith: Adolygiad o ‘The Great Unknown?’ gan Paul Blackham

gan Rhodri Brady

Anobaith a Gobaith   Adolygiad gan Rhodri Brady o Paul Blackham, The Great Unknown?: what the Bible says about Heaven and Hell (Fearn: Christian Focus, 2016). Dyma lyfr sy’n gyflwyniad da i ddiwinyddiaeth Crist Ganolog yr awdur. Yn wahanol i nifer o lyfrau eraill ar y Nefoedd ac Uffern, nid yw’n neidio’n syth i’r Testament…

Darllen ymlaen
Gweledigaeth Genhadol
26 Ebr, 2022

Gweledigaeth Genhadol

gan Gwen Emyr

Gweledigaeth Genhadol Adolygiad gan Gwen Emyr Lindsay Brown, Into All the World: The Missionary Vision of Luther and Calvin, (Fearn: Christian Focus, 2021), 119 tt., £8.99.   Pan ddaeth Cynhadledd yr IVF (>UCCF) i Gymru yn 1949, gan ymgynnull yng ngwesty Pantyfedwen, Y Borth, dangosodd Gwyn Walters (Ysgrifennydd Teithiol cyntaf yr IVF yng Nghymru) fap…

Darllen ymlaen
Adolygiad o Confronting Christianity (Wheaton: Crossway, 2019) gan Rebecca McLaughlin
25 Ebr, 2022

Adolygiad o Confronting Christianity (Wheaton: Crossway, 2019) gan Rebecca McLaughlin

gan Gwilym Tudur

Ymateb i gwestiynau’r byd: Adolygiad gan Gwilym Tudur Adolygiad o Confronting Christianity (Wheaton: Crossway, 2019) gan Rebecca McLaughlin   Cyfrol sy’n ymdrin â deuddeg gwrthwynebiad cyffredin i’r ffydd Gristnogol yw Confronting Christianity (2019) gan Rebecca McLaughlin. Bwriad yr awdur yw cynnig atebion i gyfres o gwestiynau mae’r byd ôl-fodernaidd yn eu gofyn i Gristnogion. Yn…

Darllen ymlaen
Adolygaid o ‘Pray Big’ gan Alistair Begg
22 Ebr, 2022

Adolygaid o ‘Pray Big’ gan Alistair Begg

gan Dewi Alter

Gweddïo Grymus Alistair Begg, Pray Big, The Good Book Company, 2019 adolygwyd gan Dewi Alter   Un o nodweddion amlycaf bywyd y Cristion yw gweddi. Dywed Thomas Charles mewn cofnod sylweddol yn y Geiriadur Ysgrythyrol: ‘Gweddi, weithiau, a arwydda holl addoliad Duw; ond gweddi, yn yr ystyr briodol ohoni, yw tywallt ein calonnau ger bron…

Darllen ymlaen
Adolygiad Mere Calvinism gan Jim Scott Orrick
21 Ebr, 2022

Adolygiad Mere Calvinism gan Jim Scott Orrick

gan Meirion Thomas

Adolygiad Mere Calvinism gan Jim Scott Orrick, (Phillipsburg, N.J., U.D.A.: P&R Publishing, 2019) adolygwyd gan Meirion Thomas Mae trafod Calfin a Chalfiniaeth yng Nghymru yn gallu arwain at ddadlau ac ymrannu. Bydd rhai yn cofio’r gwrthdaro fu rhwng Bobi Jones a Hywel Teifi Edwards yng Nghylchgrawn Barn (1989-90) dros safbwynt ‘byd cul’ Dr Bobi wrth…

Darllen ymlaen
Adolygaid: Golau trwy Gwmwl, John Emyr
21 Ebr, 2022

Adolygaid: Golau trwy Gwmwl, John Emyr

gan Dewi Alter

Straeon Byrion Golau trwy Gwmwl gan John Emyr (Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch, 2019) Adolygiad Dewi Alter Mae John Emyr yn enw cyfarwydd i nifer o ddarllenwyr y Cylchgrawn Efengylaidd, ar hyd y blynyddoedd mae wedi gwneud nifer o gyfraniadau. Yn ddiweddar mae wedi ennill nifer o wobrau llenyddol fel y Gadair yn Eisteddfod Bont yn…

Darllen ymlaen
Adolygiad o Llyfr Glas Nebo
20 Ebr, 2022

Adolygiad o Llyfr Glas Nebo

gan Lowri Emlyn

Edrych ar bethau o’r newydd Manon Steffan Ros, Llyfr Glas Nebo (Talybont: Y Lolfa, 2018) Adolygiad gan Lowri Emlyn Llyfr Glas Nebo enillodd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol 2018. Bellach mae’r nofel wedi ei haddasu ar gyfer y llwyfan, ac wedi bod ar daith trwy Gymru. Trychineb ofnadwy yw’r cefndir i’r nofel hon, ond…

Darllen ymlaen
Efengylu fel Alltudion
14 Ebr, 2022

Efengylu fel Alltudion

gan Dewi Alter

Efengylu fel Alltudion Dewi Alter Wrth i Gristnogaeth gael ei gwthio i’r cyrion, ac i’n credoau gael eu gwawdio’n gyhoeddus a phopeth yn awgrymu na fydd pethau’n newid er gwell, gall y Cristion deimlo fel person alltud. Nid yw’r cysyniad o fod yn alltud yn estron yn hanes Cristnogaeth yng Nghymru. Er enghraifft, dywed yr…

Darllen ymlaen
23 Mai, 2019

Adolygiad Sgythia

Cymharol brin yw ein gwybodaeth am y cyfnod modern cynnar heddiw. Yn gyffredinol mae’r cyfnod rhwng y Diwygiad Protestannaidd a ddechreuodd yn 1517 a’r Chwyldro Ffrengig yn 1789 yn amhoblogaidd, eithriad yw’r diddordeb Cristnogol. Wedi dweud hynny, mae’n gyfnod ffurfiannol yn hanes Cymru, ac yn hanes Ewrop. Felly, mae’n braf gweld nofelau cyfoes yn ymgodymu…

Darllen ymlaen
23 Mai, 2019

Disgwyl y Brenin – adolygiad

gan Geraint Lloyd

Calondid yr Ailddyfodiad: Disgwyl y Brenin, Edmund T. Owen, Gwasg Bryntirion, 2018 Beth yw’r achos ein bod yn gallu bod mor ddigalon, mor ddiegni a di-sêl? Diffyg llwyddiant? Diffyg cynnydd ysbrydol, yn enwedig o’i gymharu â saint y gorffennol? O bosibl, ond tybed a oes rheswm arall? Ydyn ni’n digalonni am nad ydyn ni’n meddwl…

Darllen ymlaen