Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Wyn James

Pwysigrwydd 1620
21 Ebr, 2022

Pwysigrwydd 1620

gan Wyn James

Pwysigrwydd 1620 E. Wyn James Eleni rydym yn dathlu un o’r digwyddiadau pwysicaf yn hanes Cymru a’r diwylliant Cymraeg, oherwydd 400 mlynedd yn ôl, yn 1620, ymddangosodd y fersiwn o’r Beibl a fyddai’n destun safonol y Beibl yn y Gymraeg o hynny hyd at gyhoeddi’r Beibl Cymraeg Newydd yn 1988. Dan ddylanwad Protestaniaeth a’i phwyslais…

Darllen ymlaen
24 Mai, 2019

Y ‘Rhagluniaeth Ddistaw’: Cofio Gwynn Williams (1945–2018)

gan Wyn James

Anerchiad yn y Gwasanaeth o Ddiolchgarwch ar ddiwrnod ei angladd, 15 Hydref 2018 Fel y bydd rhai ohonoch yn gwybod, fe gafodd Gwynn ei annog yn ystod ei salwch i lunio hunangofiant. Y dull o fynd ati oedd iddo sgwrsio am wahanol gyfnodau yn ei fywyd, a’r sgyrsiau hynny’n cael eu recordio, ac wedyn eu…

Darllen ymlaen
26 Maw, 2019

Y Gair a’r Ysbryd

gan Geraint Gruffyddgan Wyn James

Y Gair a’r Ysbryd Ysgrifau ar Biwritaniaeth a Methodistiaeth gan R. Geraint Gruffydd Wedi eu dethol a’u golygu gan E. WYN JAMES ISBN 978-1-85049-267-2 318pp £14.99 Clawr meddal Prynu yma   Yn 2008 cyhoeddwyd Y Ffordd Gadarn, casgliad o ysgrifau byrion yr Athro R. Geraint Gruffydd ar lên a chrefydd o’r unfed ganrif ar bymtheg…

Darllen ymlaen
25 Chw, 2019

Beibl Cymraeg i’r Dyfodol: Rhai Materion Sylfaenol

gan Wyn James

Wrth feddwl am unrhyw ‘Feibl i’r Dyfodol’, boed yn fersiwn diwygiedig o gyfieithiad sy’n bod yn barod neu’n gyfieithiad newydd sbon, rhaid dechrau gyda thair ystyriaeth sylfaenol. 1. Nid oes unrhyw gyfieithiad yn ‘sanctaidd’ nac yn ‘anffaeledig’. Mae’r Ysgrythur wedi ei hysbrydoli gan Dduw – wedi ei ‘hanadlu’ ganddo (2 Tim. 3:16) – ac wedi…

Darllen ymlaen
17 Hyd, 2017

Teyrnged i Edmund Owen

gan Wyn James

Cymeriad a hoffai’r encilion oedd Edmund Owen, ond gwnaeth gyfraniad hynod bwysig i’r bywyd Cristnogol Cymraeg mewn sawl cyfeiriad. Roedd gwedd gyhoeddus i’w gyfraniad, wrth reswm, fel gweinidog ac awdur, ond roedd llawer agwedd ar ei gyfraniad a oedd allan o olwg y cyhoedd. Fe’i penodwyd yn aelod o staff Mudiad Efengylaidd Cymru yn 1974,…

Darllen ymlaen
5 Meh, 2017

Llyfryddiaeth Edmund T Owen

gan Wyn James

Edmund T. Owen (1935–2017): Llyfryddiaeth Y Cylchgrawn Efengylaidd Ni chynhwysir yma restr o gyfraniadau niferus Edmund Owen i’r Cylchgrawn Efengylaidd o 1960 ymlaen. Rhestrir ei gyfraniadau rhwng 1960 a 1999, o dan ei enw ei hun ac o dan y ffugenw ‘Eilyr’, yn William H. Howells, Mynegai Y Cylchgrawn Efengylaidd 1948–1999 (Pen-y-bont ar Ogwr: Cymdeithas…

Darllen ymlaen
13 Tach, 2008

Y Ffordd Gadarn

gan Wyn James

Y Ffordd Gadarn – Ysgrifau ar Len a Chrefydd gan R. Geraint Gruffydd gan R Geraint Gruffydd (Gol E Wyn James) 341tud. Clawr Meddal. ISBN 978-1-85049-230-6 RRP £14.95 Ceir yn y gyfrol hon ddetholiad o ysgrifau poblogaidd un o ffigyrau amlycaf y bywyd diwylliannol Cymraeg heddiw. Yn ogystal â bod yn ysgolhaig o’r radd flaenaf,…

Darllen ymlaen