Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Wyn Evans

27 Medi, 2017

Ewch i’r holl fyd a phregethwch yr efengyl i’r greadigaeth i gyd

gan Wyn Evans

Pan fyddwn yn gadael y tŷ yn y bore, i ble yn union rydyn ni’n mynd? I’r byd a’i bobl. Ond i ba fath o fyd? Ai’r un byd a greodd Duw yn y dechrau, lle roedd dyn yn byw mewn cytgord perffaith â Duw, lle teyrnasai tangnefedd, ac roedd dyn heb bechod? Ai dyna’r…

Darllen ymlaen