Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Trystan Hallam

Bugeilio’r  ‘Liquorice Allsorts’
26 Ebr, 2022

Bugeilio’r ‘Liquorice Allsorts’

gan Trystan Hallam

Bugeilio’r ‘Liquorice Allsorts’ Trystan Hallam ‘Nid dant melys sy ‘da fi – ond set ohonyn nhw!’ Dyna oedd llinell anfarwol mam-gu gynt, wrth straffaglio gyda’r Chocolate Eclairs â’i dannedd gosod. Rhaid cyfaddef mai straffaglio’n aml iawn rydyn ni fel Cristnogion wrth geisio helpu a bugeilio’n gilydd yn yr eglwys. Rhaid wynebu ein bod i gyd…

Darllen ymlaen
‘…Hyd nes y daw’
22 Ebr, 2022

‘…Hyd nes y daw’

gan Trystan Hallam

‘…Hyd nes y daw’ Trystan Hallam   ‘Ond fel wyt ti’n gwbod ei fod E’n mynd i ddod nôl?’ Cwestiwn Siwan, fy merch wyth mlwydd oed. Onid rhyfedd fel mae plant yn gofyn y cwestiynau y gwnawn ni, fel credinwyr, droi a throsi yn ein meddwl ambell dro. ‘Wel Siwan, mae’r Arglwydd Iesu Grist wedi…

Darllen ymlaen
Dwi’n torri brechdanau’n sgwâr  (ac mae hynny’n océ!)
14 Ebr, 2022

Dwi’n torri brechdanau’n sgwâr (ac mae hynny’n océ!)

gan Trystan Hallam

Dwi’n torri brechdanau’n sgwâr (ac mae hynny’n océ!) Trystan Hallam   Mae Carys yn 16 mlwydd oed ac mae newydd gael ei bedyddio yng Nghwmsgwt. Bron cyn sychu’r dŵr oddi ar ei hwyneb mae am ddilyn cyngor ei gweinidog ac ymdaflu i ganol bywyd yr eglwys. Beth yw’r gweithgaredd nesa ar y calendr? Parti Ysgol…

Darllen ymlaen
10 Rhag, 2019

Gwaith yr ysbryd a bugeilio’r eglwys: Ydy gweinidogion yn bwyta gormod o ‘sgons’?

gan Trystan Hallam

Peidiwch ag anfon eich atebion i’r cwestiwn uchod i’r Cylchgrawn! Fe allech chi dynnu sawl blewyn o drwyn sawl gweinidog – gan fy nghynnwys i! Ond pam codi’r cwestiwn? Gan dynnu’m tafod o’m boch dwi am ofyn: Beth yw gwaith gweinidog wrth geisio bugeilio yn yr eglwys? Peidiwch â throi’r dudalen! Nid erthygl sych, ddiflas…

Darllen ymlaen
23 Awst, 2019

Yn un a Christ, yn un a’i bobl (Anerchiad 4)

gan Trystan Hallam

Anerchiad 4 Effesiaid 2 Trystan Hallam

Darllen ymlaen
22 Awst, 2019

Marw a byw gyda Christ (Anerchiad 3)

gan Trystan Hallam

Darllen ymlaen
21 Awst, 2019

Crist ein Cynrychiolydd (Anerchiad 2)

gan Trystan Hallam

Trystan Hallam Anerchiad 2

Darllen ymlaen
21 Awst, 2019

Ymhlith holl ryfeddodau’r nef … (Anerchiad 1)

gan Trystan Hallam

Ioan 1:1-18 Anerchiad 1

Darllen ymlaen
27 Tach, 2017

Blwyddyn Newydd Eeyore i chi!?

gan Trystan Hallam

Stabl Eeyore Ga i rannu cyfrinach â chi? Dwy i ddim yn hoffi Blwyddyn Newydd. Ar Nos Galan mae yna drawsnewidiad yn digwydd i mi. Trawsnewidiad – yng ngeiriau Katherine fy ngwraig – i fod fel Eeyore yr asyn. ‘Chi’n cofio’r asyn o storïau Winnie the Pooh A. A. Milne sy’n edrych ar yr ochr…

Darllen ymlaen