Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Thomas Watson

16 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 18 Awst 2020

gan Thomas Watson

Felly, bu’r Gyfraith yn was i warchod trosom hyd nes i Grist ddod, ac inni gael ein cyfiawnhau trwy ffydd. Galatiaid 3:24 Y ddeddf a’r efengyl Beth yw’r gwahaniaeth rhwng y gyfraith foesol a’r Efengyl? Mae’r gyfraith yn mynnu ein bod ni’n addoli Duw fel ein Creawdwr; yr Efengyl, ein bod yn ei addoli yng…

Darllen ymlaen
13 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 17 Awst 2020

gan Thomas Watson

Felly, gweddïwch chwi fel hyn Mathew 6:9 Y Weddi Orau Yn y geiriau hyn, rhoddodd ein Harglwydd Iesu gyfeirlyfr ar gyfer gweddi i’w ddisgyblion ac i ni. Y deg gorchymyn yw rheol ein bywyd, y gredo yw swm ein ffydd, a gweddi’r Arglwydd yw patrwm ein gweddi. Fel y gwnaeth Dduw ragnodi patrwm y tabernacl…

Darllen ymlaen