Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Awdur/Siaradwr:

Steve Evans

3 Rha, 2014

Dewi Davies, Penrhiw-las (1927–2014)

gan Steve Evans

Bydd llawer o ddarllenwyr y Cylchgrawn wedi cwrdd â Dewi Penrhiw-las yn y cynadleddau blynyddol yn Aberystwyth, a’r pregethwyr a’r gweinidogion yn ein plith yn ei gofio’n ‘Pastor’ a henuriad am flynyddoedd lawer yn eglwys Bryn Moriah ger Cynwyl Elfed, ychydig o filltiroedd i’r gogledd o Gaerfyrddin. Fe aeth i’w wobr ar 10 Mawrth 2014…

Darllen ymlaen