Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Steffan Jones

Hebreaid 1
6 Hyd, 2020

Hebreaid 1

gan Steffan Jones

Lawrlwytho yma

Darllen ymlaen
18 Awst, 2020

Nos Fawrth Bywyd 2020

gan Steffan Jones

Darllen ymlaen
12 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 16 Mehefin 2020

gan Steffan Jones

“Oherwydd dioddefodd Crist yntau un waith am byth dros bechodau, y cyfiawn dros yr anghyfiawn, i’ch dwyn chwi at Dduw.” 1 Pedr 3:18 (BCND)   Mae 1 Pedr 3:18 yn un o adnodau mawr yr efengyl lle mae pob gair yn llawn ystyr. Hoffwn ystyried y geiriau a hyderaf y byddant yn anogaeth i chi…

Darllen ymlaen
6 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 6 Ebrill 2020

gan Steffan Jones

Ac eto ni adawodd ei hun heb dyst, gan iddo gyfrannu bendithion: rhoi glaw ichwi o’r nef, a thymhorau ffrwythlon, a chyflawnder calon o luniaeth a llawenydd. Actau 14:17 Daw’r defosiwn hwn oddi ar wefan www.holi-cymru.org, adnodd efengylu, lle mae’n hawdd rhannu’r erthygl gyda ffrindiau a theulu. Y Duw nad yw’n dawel Dywedodd Duw na…

Darllen ymlaen
23 Awst, 2019

Byw i mi yw Crist

gan Steffan Jones

Nos Wener Cynhadledd MEC 2019 Philipiaid 1 Steffan Jones

Darllen ymlaen
23 Mai, 2019

Gwynn Williams – Profiad Myfyriwr

gan Steffan Jones

Mae’n rhaid cyfaddef nad oeddwn wedi meddwl llawer am yr eglwys leol wrth ddewis prifysgol. Dwi ddim yn cofio pennaeth y chweched yn nodi hyn yn ffactor i’w ystyried wrth lenwi’r ffurflen UCAS. Ond roedd gan Dduw ei gynlluniau, ac yn ystod fy mhum mlynedd yng Nghaerdydd, defnyddiodd Duw weinidogaeth Gwynn a chymdeithas yr Eglwys…

Darllen ymlaen
26 Meh, 2017

Golygyddol Gwanwyn 2017

gan Steffan Jones

Trosglwyddo’r Awenau Mae’n bleser cyhoeddi bod Geraint Lloyd a Cynan Llwyd wedi eu penodi yn gydolygyddion newydd Y Cylchgrawn Efengylaidd. Yn wreiddiol o’r Rhos, Pontardawe, mae Geraint bellach yn gyfieithydd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin. Mae’n briod â Magali ac mae ganddynt dri o blant. O Aberystwyth y daw Cynan yn wreiddiol,…

Darllen ymlaen
Iesu: Y Groes
27 Awst, 2010

Iesu: Y Groes

gan Steffan Jones

Darllen ymlaen