Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Awdur/Siaradwr:

Steffan Jones

26 Meh, 2017

Golygyddol Gwanwyn 2017

gan Steffan Jones

Trosglwyddo’r Awenau Mae’n bleser cyhoeddi bod Geraint Lloyd a Cynan Llwyd wedi eu penodi yn gydolygyddion newydd Y Cylchgrawn Efengylaidd. Yn wreiddiol o’r Rhos, Pontardawe, mae Geraint bellach yn gyfieithydd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin. Mae’n briod â Magali ac mae ganddynt dri o blant. O Aberystwyth y daw Cynan yn wreiddiol,…

Darllen ymlaen
Iesu: Y Groes
27 Aws, 2010

Iesu: Y Groes

gan Steffan Jones

Gwrando