Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Steffan Job

15 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 18 Mai 2020

gan Steffan Job

Pan welodd Iesu ef yn gorwedd yno, a deall ei fod fel hyn ers amser maith, gofynnodd iddo, “A wyt ti’n dymuno cael dy wella?” Atebodd y claf ef, “Syr, nid oes gennyf neb i’m gosod yn y pwll pan ddaw cynnwrf i’r dwr, a thra byddaf fi ar fy ffordd bydd rhywun arall yn…

Darllen ymlaen
11 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 11 Mai 2020

gan Steffan Job

Fel yr oeddent yn syllu tua’r nef, ac yntau’n mynd, dyma ddau ŵr yn sefyll yn eu hymyl mewn dillad gwyn, ac meddai’r rhain, “Wŷr Galilea, pam yr ydych yn sefyll yn edrych tua’r nef? Yr Iesu hwn, sydd wedi ei gymryd i fyny oddi wrthych i’r nef, bydd yn dod yn yr un modd ag…

Darllen ymlaen
4 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 4 Mai 2020

gan Steffan Job

Yn y dechreuad yr oedd y Gair; yr oedd y Gair gyda Duw, a Duw oedd y Gair. Ioan 1:1   Diddorol sylwi fod Ioan wrth ddisgrifio’r Arglwydd Iesu wedi ei arwain gan yr Ysbryd i wneud hynny drwy ddefnyddio’r cysyniad o air. Ni ddylai hyn ein synnu, wedi’r cyfan un o’r pethau sy’n dod…

Darllen ymlaen
4 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 2 Mai 2020

gan Steffan Job

Ac erbyn y seithfed dydd yr oedd Duw wedi gorffen y gwaith a wnaeth, a gorffwysodd ar y seithfed dydd oddi wrth ei holl waith. Genesis 2:2   Pwy sydd yn eich adnabod orau? Mae’n siŵr y byddai’r atebion gan bawb yn amrywiol – gŵr neu wraig, tad neu fam, brawd neu chwaer neu ffrind…

Darllen ymlaen
4 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 28 Ebrill 2020

gan Steffan Job

Fel y dyhea ewig am ddyfroedd rhedegog, felly y dyhea fy enaid amdanat ti, O Dduw. Y mae fy enaid yn sychedu am Dduw, am y Duw byw; pa bryd y dof ac ymddangos ger ei fron? Salm 42:1-2   Mae’r wythnosau diwethaf wedi profi y medrwn wneud heb rai pethau. Mae Kebabs, Coffi Starbucks a…

Darllen ymlaen
20 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 20 Ebrill 2020

gan Steffan Job

Gwae y rhai sy’n dyheu am ddydd yr ARGLWYDD! Beth fydd dydd yr ARGLWYDD i chwi? Tywyllwch fydd, nid goleuni; fel pe bai dyn yn dianc rhag llew, ac arth yn ei gyfarfod; neu’n cyrraedd y tŷ ac yn rhoi ei law ar y pared, a neidr yn ei frathu. Amos 5:18-19   Cefais fy…

Darllen ymlaen
12 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 12 Ebrill 2020

gan Steffan Job

Aeth Mair Magdalen a chyhoeddi i’r disgyblion, “Rwyf wedi gweld yr Arglwydd.” Ioan 20:8   Maen nhw’n dweud nad ydych chi ddim yn gwybod beth sydd gennych hyd nes iddo fynd.  Mae’n bosib iawn bod heddiw yn ddiwrnod chwerw-felys am ein bod ni’n hiraethu am gael dathlu’r Pasg gyda’n brodyr a’n chwiorydd yn bersonol. Byddai’n…

Darllen ymlaen
11 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 11 Ebrill 2020

gan Steffan Job

Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd, yn wir, yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu. Er ei fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb â Duw yn beth i’w gipio, ond fe’i gwacaodd ei hun, gan gymryd ffurf caethwas a dyfod ar wedd ddynol. O’i gael ar ddull…

Darllen ymlaen
10 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 10 Ebrill 2020

gan Steffan Job

Eto, ein dolur ni a gymerodd, a’n gwaeledd ni a ddygodd – a ninnau’n ei gyfrif wedi ei glwyfo a’i daro gan Dduw, a’i ddarostwng. Eseia 53:4   Mae cost ariannol Covid-19 i Gymru a’r Deyrnas Unedig yn anferthol. Mae pecyn achub £350 biliwn gan lywodraeth y DU a chynnydd enfawr mewn gwariant ar y…

Darllen ymlaen
30 Maw, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 30 Mawrth 2020

gan Steffan Job

Oherwydd yr oeddech fel defaid ar ddisberod, ond yn awr troesoch at Fugail a Gwarchodwr eich eneidiau. 1 Pedr 2:25   Un o fendithion mawr yr wythnos ddiwethaf oedd y tywydd hyfryd a gawsom. Roedd cael mynd allan bob dydd am dro i’r caeau o gwmpas y pentref yn donic. Mae Rhiwlas yn wefreiddiol yr…

Darllen ymlaen