Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Steffan Job

Symud ymlaen i’r normal newydd
26 Ebr, 2022

Symud ymlaen i’r normal newydd

gan Steffan Job

Symud ymlaen i’r normal newydd yn dilyn esiampl yr Eglwys Fore Steffan Job   Cysur mawr yw edrych yn ôl a gweld llaw ragluniaethol Duw ar waith. Cymrwch y flwyddyn yr ydym newydd ei chael. I rai, hawdd fyddai gweld y pandemig yn arwydd ein bod yn byw mewn byd ansicr, di-drefn a di-bwrpas gyda…

Darllen ymlaen
17 Awst, 2020

Defosiwn Cwrdd Gweddi Cynhadledd Bywyd

gan Steffan Job

Darllen ymlaen
24 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 25 Gorffennaf 2020

gan Steffan Job

A dyma ddyn gwahanglwyfus yn dod ato ac yn syrthio o’i flaen a dweud, “Syr, os mynni, gelli fy nglanhau.” Estynnodd Iesu ei law a chyffwrdd ag ef gan ddweud, “Yr wyf yn mynnu, glanhaer di.” Ac ar unwaith glanhawyd ei wahanglwyf. Mathew 8:2-3   Trown heddiw at y defosiwn olaf sy’n seiliedig ar y…

Darllen ymlaen
17 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 18 Gorffennaf 2020

gan Steffan Job

Atebodd Simon Pedr ef, “Arglwydd, at bwy yr awn ni? Y mae geiriau bywyd tragwyddol gennyt ti, ac yr ydym ni wedi dod i gredu a gwybod mai ti yw Sanct Duw.” Ioan 6:68-69   Medraf droi at Iesu gan y bydd yno i mi bob amser. Medraf droi at Iesu gan ei fod yn…

Darllen ymlaen
3 Gor, 2020

Galwad MEC i Weddi – 4 Gorffennaf 2020

gan Steffan Job

Galwad MEC i Weddi Haf 2020 Beth ar y ddaear sy’n digwydd? O Dduw, ti yw fy Nuw, fe’th geisiaf di; y mae fy enaid yn sychedu amdanat, a’m cnawd yn dihoeni o’th eisiau, fel tir sych a diffaith heb ddŵr. Fel hyn y syllais arnat yn y cysegr, a gweld dy rym a’th ogoniant….

Darllen ymlaen
29 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 29 Mehefin 2020

gan Steffan Job

Am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch â Duw trwy ein Harglwydd Iesu Grist. Rhufeiniaid 5:1   Mae yna lawer o bethau pwysig yn ein byd ni, ond does dim yn fwy pwysig na Duw. Duw sydd wedi creu’r cosmos, sydd wedi rhoi trefn i bob dim ac…

Darllen ymlaen
20 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 20 Mehefin 2020

gan Steffan Job

Pan welodd yr Arglwydd hi, tosturiodd wrthi a dweud, “Paid ag wylo.” Luc 7:13   Wrth i mi eistedd wrth fy nghyfrifiadur heno i ysgrifennu’r defosiwn hwn, rwy’n gwybod nad oes gen i eiriau huawdl i’w rhannu, dim darluniau clyfar i’w rhoi, nac unrhyw ddoethineb benodol i’w rhannu. Beth sydd gen i rydw i yn…

Darllen ymlaen
5 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 8 Mehefin 2020

gan Steffan Job

Yna bloeddiodd yr holl bobl yn uchel mewn moliant i’r ARGLWYDD am fod sylfaen tŷ’r ARGLWYDD wedi ei gosod. Yr oedd llawer o’r offeiriaid a’r Lefiaid a’r pennau-teuluoedd, a oedd yn ddigon hen i fod wedi gweld y tŷ cyntaf, yn wylo’n hidl pan welsant osod sylfaen y tŷ hwn; ond yr oedd llawer yn…

Darllen ymlaen
28 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 1 Mehefin 2020

gan Steffan Job

Felly ymnertha di, fy mab, yn y gras sydd yng Nghrist Iesu. 2 Timotheus 2:1   Mae gras yn beth rhyfeddol. Y bore ma’ fel Cristion mae crëwr y cosmos a’r un sy’n rhoi pwrpas ac ystyr i bob peth yn dy garu y tu hwnt i fesur. Mae’r un a osododd y planedau yn…

Darllen ymlaen
19 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 20 Mai 2020

gan Steffan Job

Parodd hyn i’r Iddewon geisio’n fwy byth ei ladd ef, oherwydd nid yn unig yr oedd yn torri’r Saboth, ond yr oedd hefyd yn galw Duw yn dad iddo ef ei hun, ac yn ei wneud ei hun felly yn gydradd â Duw. Ioan 5:18   Sut ydyn ni’n gweld Iesu? Yn ddiweddar roeddwn yn…

Darllen ymlaen