Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Noel Gibbard

6 Mai, 2021

Molwch yr Arglwydd

gan Noel Gibbard

Molwch yr Arglwydd: Emynau gan Noel Gibbard Maint: 148mm x 210mm  Tudalen: 76  Rhwymiad: Clawr meddal  ISBN-13: 978-1-85049-276-4  Pris: £4.99  Dyddiad Cyhoeddi: 14 Mehefin, 2021  Gwybodaeth:  “Mae’r Ysgrythur yn llawn o ganu, fel sy’n amlwg yn Llyfr y Salmau. Yn y Testament Newydd cawn ein hannog i ‘lefaru wrth eich gilydd mewn salmau, a hymnau, ac odlau ysbrydol’ (Effesiaid 5:19). Un o’r…

Darllen ymlaen
27 Medi, 2017

Oes unrhyw lyfrau i’w darllen am y Diwygiad Protestannaidd?

gan Noel Gibbard

Oes, digonedd! Diolch i Noel Gibbard am gyflwyno rhai o’r llyfrau mwyaf diddorol i ni yma. Llyfrau Cyffredinol Un o’r cyflwyniadau cyffredinol gorau yw R. Tudur Jones, The Great Reformation (IVP, 1985; Bryntirion, 1997). Yma eglura’r awdur y byddai’n well sôn am ‘ddiwygiadau’ yn hytrach na ‘Diwygiad’ Protestannaidd. Dilyna’r hanes o wlad i wlad; nid…

Darllen ymlaen
27 Medi, 2017

ADDEWIDION MAWR A GWERTHFAWR

gan Noel Gibbard

Diolch am yr addewidion, Addewidion sydd mor fawr, Addewidion mawr a gwerthfawr, Rho eu cymorth inni’n awr Gwna hwy’n filwyr Ar y blaen ar faes y gad. Parod ydym ni i grwydro, Gweld y borfa fras gerllaw, Diolch am yr addewidion, Sy’n ein gwylio ar bob llaw, Fel bugeiliaid Yn gofalu am eu praidd. Ofnau…

Darllen ymlaen
6 Maw, 2012

Pwy greodd y Beibl?

gan Noel Gibbard

Braint fawr yw cael troi at y Beibl a’i ddarllen yn ein hiaith ein hunain. Braint hefyd yw gwybod mai dyma’r Beibl a fwriadodd Duw ar ein cyfer, sef y Beibl sy’n cynnwys tri deg a naw o lyfrau yn yr Hen Destament, a dau ddeg a saith yn y Testament Newydd. Mae’n arwydd o…

Darllen ymlaen