Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Nathan Munday

Mynyddoedd y Beibl – Mynydd yr Oen
22 Ebr, 2022

Mynyddoedd y Beibl – Mynydd yr Oen

gan Nathan Munday

Mynyddoedd y Beibl – Mynydd yr Oen Nathan Munday   Yn y gyfres hon, rydyn wedi troedio ucheldiroedd Beiblaidd gyda’n gilydd a chyfarfod â nifer o ddringwyr. Mae’n amlwg, erbyn hyn, bod mynyddoedd yn llefydd pwysig yn y Beibl; lleoedd arbennig lle cyfarfu Duw â’i bobl (Exodus 15:17; 19:1-25; Salmau 48 a, 68; Eseciel 28;…

Darllen ymlaen
Mynyddoedd y Beibl – Mynydd Horeb
21 Ebr, 2022

Mynyddoedd y Beibl – Mynydd Horeb

gan Nathan Munday

Mynyddoedd y Beibl – Mynydd Horeb Nathan Munday Yn ddiweddar, aeth fy ngwraig a minnau am dro o gwmpas Tŷ Mawr. Yn sydyn, gwelson ni bum dafad yn crwydro heb unrhyw amgyffred o’r hyn a oedd o’u hamgylch. Am weddill y daith roedd y defaid o’n blaen. Teimlais fel bugail Beiblaidd, yn wir yr oeddynt…

Darllen ymlaen
Cyfnod Clo Ysgrythurol – Gosen
20 Ebr, 2022

Cyfnod Clo Ysgrythurol – Gosen

gan Nathan Munday

Cyfnod Clo Ysgrythurol – Gosen Nathan Munday Rydym wedi clywed cymaint am y ‘cyfnod clo’, neu’r ‘lockdown’, yn ddiweddar, ac mae’n siŵr eich bod chi, fel fi, wedi cael llond bol ar y term hwnnw erbyn hyn. Roedd hi’n galonogol clywed sylwadau diweddar y prif weinidog wrth iddo ddatgan ein bod ni wedi cyrraedd pen…

Darllen ymlaen
Mynyddoedd y Beibl – Mynydd Carmel
14 Ebr, 2022

Mynyddoedd y Beibl – Mynydd Carmel

gan Nathan Munday

Mynyddoedd y Beibl – Mynydd Carmel Nathan Munday Un o fy hoff ddringwyr yn nhudalennau’r Hen Destament yw Elias. Mae yna rywbeth real iawn am y gŵr rhyfedd a radicalaidd hwn sy’n ymddangos allan o unlle yn dwyn geiriau difrifol ac eithafol gan Dduw – dim glaw na gwlith (1 Brenhinoedd 17:1). Dychmygwch y dyn….

Darllen ymlaen
11 Rhag, 2019

Mynyddoedd y Beibl: Mynydd y Gweddnewidiad

gan Nathan Munday

Nid dilyn chwedlau wedi eu dyfeisio’n gyfrwys yr oeddem wrth hysbysu i chwi allu ein Harglwydd Iesu Grist a’i ddyfodiad; yn hytrach, yr oeddem wedi ei weld â’n llygaid ein hunain yn ei fawredd. Yr oeddem yno pan roddwyd iddo anrhydedd a gogoniant gan Dduw Dad, pan ddaeth y llais ato o’r Gogoniant goruchel yn…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2018

Dod i adnabod Nathan Munday

gan Nathan Munday

Dwed ychydig bach am dy gefndir. Ces i fagwraeth hyfryd yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin a chael f’addysg yn Ysgol Gyfun Maesyryrfa . Fe ddes i yn Gristion pan oeddwn i’n saith mlwydd oed. Roeddwn wedi brifo mam rywsut a dwi’n cofio gweddïo am faddeuant yn f’ystafell y noson honno. 17 Ebrill 2000 oedd y…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2018

Rhywun ar Stryd y Frenhines

gan Nathan Munday

Ar ryw brynhawngwaith teg o haf hirfelyn tesog, cymerais hynt i ben un o strydoedd Cymru, a chyda mi fy mhapur newydd, a’m llygaid, er mwyn syllu ar bopeth a phob un. Clymais fy meic wrth ymyl Castle Arcade, a dechrau cerdded tuag at gerflun Aneurin Bevan. Yn ei gysgod, safai’r Tystion Jehofa – dillad…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2017

Ystyr y Nadolig

gan Nathan Munday

Adolygiad o Sinclair Ferguson, Child in the Manger (Edinburgh: Banner of Truth, 2015) Beth yw gwir ystyr y Nadolig? Dyma gwestiwn sy’n llenwi negeseuon efengylu yn ystod y cyfnod sy’n agosáu. Byddai’r rhan fwyaf ohonoch chi’n gallu ateb y cwestiwn gydag un frawddeg. Yn anffodus mae Cristnogion yn ymwybodol o’r ffeithiau heb wir werthfawrogi’r dyfnder…

Darllen ymlaen
23 Ion, 2017

William Williams yr Emynydd

gan Nathan Munday

Hoffwn ddechrau gyda dyfyniad o bregeth ddiweddar gan Iain. D. Campbell: In the womb of the Old Testament the Saviour is carried until he is born in the New. Sometimes we feel him kicking or hear him speaking. Sometimes he makes his presence known. Sometimes the womb of the Old Testament is straining to contain…

Darllen ymlaen