Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Meirion Thomas

17 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 19 Mehefin 2020

gan Meirion Thomas

…ac yno daeth llaw yr ARGLWYDD arno Eseciel 1:3 “It was the best of times, it was the worst of times.” Dyna frawddeg agoriadol nofel glasurol Charles Dickens A Tale of Two Cities. Mae hefyd yn ddisgrifiad ac asesiad da o fywyd ac amserau Eseciel. Yn ôl yn Jerwsalem allai pethau ddim bod yn waeth…

Darllen ymlaen
12 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 15 Mehefin 2020

gan Meirion Thomas

“…y GRAS hwn yr ydym yn sefyll ynddo” Rhufeiniaid 5:2 Mae cadwyn o aur pur yn Rhufeiniaid 5:1-5: ffydd, heddwch, gras, gorfoledd, cariad a gobaith. Ac mae dolenni’r gadwyn wedi’u cyd-sicrhau yn “ein Harglwydd Iesu Grist”. Gadewch i ni ffocysu ar un o’r dolenni gwerthfawr, GRAS. Pam mae gras mor rhyfeddol? Am ei fod yn…

Darllen ymlaen
5 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 9 Mehefin 2020

gan Meirion Thomas

‘Dywedodd yntau (y proffwyd), “Paid ag ofni; y mae mwy gyda ni nag sydd gyda hwy.” Yna gweddïodd Eliseus, “ARGLWYDD, agor ei lygaid, iddo weld.” Ac agorodd yr ARGLWYDD lygaid y llanc, ac yna fe welodd y mynydd yn llawn meirch a cherbydau tanllyd o gwmpas Eliseus.’ 2 Brenhinoedd 6:16-17   Roedd pobl Israel unwaith…

Darllen ymlaen
2 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 3 Mehefin 2020

gan Meirion Thomas

“gan fod yn hyderus yn hyn, y bydd i’r hwn a ddechreuodd ynoch waith da, ei orffen hyd ddydd Iesu Grist.” Philipiaid 1:6   Er bod meddu ar hyder yn bwysig i lawer ohonon ni, gan amlaf hunan-hyder sydd bwysicaf i’r mwyafrif. Ond pan fydd amgylchiadau bywyd yn ein bwrw oddi ar ein hechel, yn tanseilio a…

Darllen ymlaen
28 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 30 Mai 2020

gan Meirion Thomas

Yn olaf, ymgryfhewch yn yr Arglwydd ac yn nerth ei allu ef. Effesiaid 6:10   Ydych chi’n ffansïo trip i ddinas hynafol Effesus? Bydd yn newid bach neis o ddiflastod lockdown! Roedd Effesus yn ddinas ysblennydd ac yn borthladd prysur oedd yn cysylltu ffyrdd masnachol pwysicaf Asia â’r Môr Canoldir a thu hwnt. Ond mewn…

Darllen ymlaen
20 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 21 Mai 2020

gan Meirion Thomas

Codwch eich pennau, O byrth! Ymddyrchefwch, O ddrysau tragwyddol! i frenin y gogoniant ddod i mewn. … Pwy yw’r brenin gogoniant hwn? ARGLWYDD y Lluoedd, ef yw brenin y gogoniant. Salm 24:7,10   Dydd Iau Dyrchafael Hapus! Mae dathliadau’r Nadolig yn cael lle amlwg iawn yn ein diwylliant ni. Mae’n briodol iawn ein bod ni’n…

Darllen ymlaen
11 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 12 Mai 2020

gan Meirion Thomas

Molwch yr Arglwydd Salm 113   Mae popeth fel petaen nhw wedi newid. Trefn arferol ein diwrnodau wedi’i chwalu. Patrwm a rhythm bywyd yn gwbl wahanol. Ein bywyd eglwysig, yn sicr, wedi’i lwyr drawsnewid. Mae’n mynd a dod i wasanaethau’r Sul a’r cyfarfodydd wythnosol wedi’i wahardd ers wythnosau bellach. Oes ’na rywbeth sy’n aros yn…

Darllen ymlaen
7 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 8 Mai 2020

gan Meirion Thomas

Gwyn ei fyd y sawl na fydd yn cwympo o’m hachos i Mathew 11:6   Dyma’r geiriau cysurlon a chalonogol a anfonodd Iesu at Ioan Fedyddiwr. Eu bwriad oedd annog Ioan i beidio gadael i rwystredigaeth a dioddefaint y carchar danseilio ei ffydd. Hawdd iawn colli sicrwydd a dechrau amau’r Arglwydd ei hun pan ddaw…

Darllen ymlaen
5 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 5 Mai 2020

gan Meirion Thomas

….dioddefiadau’r presennol…gogoniant! Rhufeiniaid 8:18   Mewn byd cyfnewidiol, syrthiedig a phechadurus mae dioddefaint yn anochel. Fe wyddom i gyd, i wahanol raddau, beth yw dioddefaint cyffredinol – poenau, gwahanol fathau o anhwylderau a chlefydau, gwendid corfforol ac, yn y pen draw, marwolaeth a’i amryw gystuddiau. Rydym hefyd yn ymwybodol o ddioddefaint penodol o ganlyniad i…

Darllen ymlaen
30 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 30 Ebrill 2020

gan Meirion Thomas

Curwch ddwylo, yr holl bobloedd! Gwaeddwch yn llawen wrth addoli Duw! Salm 47:1   Erbyn hyn rwy’n siŵr fod llawer ohonon ni’n dechrau dod i arfer â gwneud rhywbeth arbennig am wyth o’r gloch ar nos Iau. Fel eraill ar draws y wlad rydyn ni’n ymuno gyda’n cymdogion i guro dwylo, i ddangos ein cymeradwyaeth i staff, gofalwyr…

Darllen ymlaen