Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Meirion Thomas

18 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 19 Awst 2020

gan Meirion Thomas

“Ein Tad…” Mathew 6:9  Oes ’na berthynas uwch, bwysicach neu fwy cyffrous nag adnabod Duw fel ein Tad nefol? Oes ’na brofiad dyfnach a mwy arswydus na’r realiti o allu galw’r Duw’r Creawdwr mawr, y Barnwr a’r Gwaredwr yn “ein Tad yn y nefoedd”? Mae’r gwirionedd fod Ysbryd Duw yn cyd-dystiolaethu â’m hysbryd i i’m…

Darllen ymlaen
13 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 16 Awst 2020

gan Meirion Thomas

Felly, gan eich bod wedi derbyn Crist Iesu, yr Arglwydd, dylech fyw ynddo ef. Cadwch eich gwreiddiau ynddo, gan gael eich adeiladu ynddo, a’ch cadarnhau yn y ffydd fel y’ch dysgwyd, gan gynyddu ynddi mewn diolchgarwch Colosiaid 2:6-7   Cyffesu Arglwyddiaeth Crist yw un o freintiau a phleserau pennaf ein ffydd. Yn wir, ’does ’na’r…

Darllen ymlaen
7 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 11 Awst 2020

gan Meirion Thomas

Ar y mynydd hwn bydd ARGLWYDD y Lluoedd yn paratoi gwledd o basgedigion i’r bobl i gyd, gwledd o win wedi aeddfedu, o basgedigion breision a hen win wedi’i hidlo’n lân. Eseia 25:6    Ddoe, fe welsom y ffordd rhyfeddol y mae Duw yn darparu ar ein cyfer ac yn ei gwahodd i wleddau gyda…

Darllen ymlaen
7 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 10 Awst 2020

gan Meirion Thomas

“Ar y mynydd hwn bydd ARGLWYDD y Lluoedd yn paratoi gwledd o basgedigion i’r bobl i gyd, gwledd o win wedi aeddfedu, o basgedigion breision a hen win wedi’i hidlo’n lân.” Eseia 25:6   Ers wythnos diwethaf, ar ddiwrnodau neilltuol gallwch gael taleb (voucher) i hawlio gostyngiad ar bris eich pryd allan. Dyma un o…

Darllen ymlaen
29 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 31 Gorffennaf 2020

gan Meirion Thomas

Fe ddychwel gwaredigion yr ARGLWYDD; dônt i Seion dan ganu, a llawenydd tragwyddol ar bob un. Hebryngir hwy gan lawenydd a gorfoledd, a bydd gofid a griddfan yn ffoi ymaith. Eseia 51:11    Mae Duw’n ddiddarfod a’r bendithion niferus mae’n dywallt arnom yr un mor ddiddarfod. Mae natur ‘fythol’ pob peth mae Duw’n ei wneud…

Darllen ymlaen
21 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 22 Gorffennaf 2020

gan Meirion Thomas

“Pedr, apostol Iesu Grist, at y dieithriaid sydd ar wasgar yn Pontus, Galatia, Capadocia, Asia a Bithynia, sy’n etholedigion yn ôl rhagwybodaeth Duw y Tad, trwy waith sancteiddiol yr Ysbryd, i fod yn ufudd i Iesu Grist ac i’w taenellu â’i waed ef. Gras a thangnefedd a amlhaer i chwi!” 1 Pedr 1:1-2   Mae’n…

Darllen ymlaen
13 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 14 Gorffennaf 2020

gan Meirion Thomas

Fy enaid, bendithia’r ARGLWYDD, a’r cyfan sydd ynof ei enw sanctaidd. Salm 103:1   Rwy’n credu y byddai’r mwyafrif ohonon ni’n dweud mai un o’r pethau rydyn ni’n golli fwyaf ar y Sul yw bod mewn cynulleidfa yn canu mawl gyda’n gilydd. I geisio gwneud i fyny am y golled, mae llawer o eglwysi wedi…

Darllen ymlaen
3 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 13 Gorffennaf 2020

gan Meirion Thomas

“…yr wyf â’m llygaid fy hun wedi edrych ar y brenin, ARGLWYDD y Lluoedd.” Eseia 6:5   Ar 29 Ebrill 1993 cafodd Palas Buckingham ei agor am y tro cyntaf i’r cyhoedd. Yn ôl y sôn, daeth un twrist o America allan yn siomedig gan ei fod wedi disgwyl y byddai, am ei £8, wedi…

Darllen ymlaen
30 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 1 Gorffennaf 2020

gan Meirion Thomas

 “Gyfeillion annwyl, gadewch i ni garu ein gilydd, oherwydd o Dduw y mae cariad, ac y mae pob un sy’n caru wedi ei eni o Dduw ac yn adnabod Duw. Y sawl nad yw’n caru, nid yw’n adnabod Duw, oherwydd cariad yw Duw. Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom, bod Duw wedi anfon…

Darllen ymlaen
22 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 24 Mehefin 2020

gan Meirion Thomas

“…oherwydd nid ar air yn unig y daeth atoch yr Efengyl yr ydym ni yn ei phregethu, ond mewn nerth hefyd, ac yn yr Ysbryd Glân, a chydag argyhoeddiad mawr.” 1 Thesaloniaid 1:5   Sut y gellir troi calonnau’r di-gred “at Dduw oddi wrth eilunod, i wasanaethu’r gwir Dduw byw”? (1 Thesaloniaid 1:9). Pa fath o…

Darllen ymlaen