Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Matthew Rees

Wynebu’r Coronafeirws: gwersi gan yr Eglwys sydd dan erledigaeth
21 Ebr, 2022

Wynebu’r Coronafeirws: gwersi gan yr Eglwys sydd dan erledigaeth

gan Matthew Rees

Wynebu’r Coronafeirws: gwersi gan yr Eglwys sydd dan erledigaeth Matthew Rees Nid yw cael eich rhoi mewn cwarantin yn eich cartref eich hun oherwydd y coronafeirws yr un peth â chael eich carcharu am eich ffydd, mae’n wir, ond mae’n dal i fod yn fath o unigedd a gallwn ddysgu oddi wrth y rhai sydd…

Darllen ymlaen
10 Rhag, 2019

Cymdeithas a anghofiodd sut i wrando

gan Matthew Rees

Roeddwn i ar drên yn ddiweddar, yn wynebu dyn oedd yn amlwg yn mwynhau ei ymddeoliad. Wrth i’r trên dynnu allan o’r orsaf fe ymgartrefodd yn ei sedd, a dechrau darllen ei lyfr cyn codi ei law i’w glust i dynnu ei gymorth clyw allan. Roedd y dyn yn benderfynol o gael ei adael mewn…

Darllen ymlaen
27 Maw, 2018

EIRIOLAETH WLEIDYDDOL

gan Matthew Rees

I rai yn yr Eglwys, gellir gweld eiriolaeth wleidyddol yn rhywbeth y dylai Cristnogion ei osgoi. Mae rhai yn dadlau na ddylai Cristnogion faeddu eu dwylo gyda materion gwleidyddol, materion bydol. Efallai y bydd rhai yn dweud, os yw Duw yn sofran, pam mae angen i ni gymryd rhan mewn gwleidyddiaeth? Os yw Duw yn…

Darllen ymlaen