Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Mark Thomas

3 Gor, 2020

Galwad i weddi Haf 2020

gan Mark Thomas

Darllen ymlaen
3 Gor, 2020

Galwad MEC i Weddi – 11 Gorffennaf 2020

gan Mark Thomas

Galwad MEC i Weddi Haf 2020 MAE GOGONIANT DUW YN WERTH MWY NA PHOB PETH ARALL Mae’r argyfwng hwn yn rhoi cyfle inni chwilio ein cymhellion a dod a’n calonnau a phopeth a wnawn yn ôl at galon yr Ysgrythur a’r greadigaeth – gogoniant Duw. Nid i ni, O ARGLWYDD, nid i ni, ond i’th…

Darllen ymlaen
3 Gor, 2020

Galwad MEC i Weddi – 10 Gorffennaf 2020

gan Mark Thomas

Galwad MEC i Weddi Haf 2020 MAE’R YSBRYD GLÂN YN ARGYHOEDDI’R BYD Rydyn am weld troedigaethau, ond mae’n rhaid i ni sylweddoli na fydd pandemig hyd yn oed yn troi person at Grist – mae angen i’r Ysbryd weithio. Yr wyf fi’n dweud y gwir wrthych: y mae’n fuddiol i chwi fy mod i’n mynd…

Darllen ymlaen
3 Gor, 2020

Galwad MEC i Weddi – 9 Gorffennaf 2020

gan Mark Thomas

Galwad MEC i Weddi Haf 2020 MAE’R YSBRYD GLÂN YN DANGOS CRIST I’W BOBL Rhaid i ni droi at yr Ysbryd i weld beth sy’n bwysig ac yn hanfodol ar hyn o bryd, ac i geisio cymorth a doethineb. Efallai y bydd yr ateb yn ein synnu wrth iddo ddatgelu Crist inni. Ond pethau ffôl…

Darllen ymlaen
3 Gor, 2020

Galwad MEC i Weddi – 8 Gorffennaf 2020

gan Mark Thomas

Galwad MEC i Weddi Haf 2020 DEALLWN ARWYDDOCÂD TRAGWYDDOLDEB Un o bosibiliadau mawr yr amser hwn yw bod pobl yn dechrau meddwl am dragwyddoldeb a’i arwyddocâd. Trwy ffydd yr ufuddhaodd Abraham i’r alwad i fynd allan i’r lle yr oedd i’w dderbyn yn etifeddiaeth; ac fe aeth allan heb wybod i ble’r oedd yn mynd….

Darllen ymlaen
3 Gor, 2020

Galwad MEC i Weddi – 7 Gorffennaf 2020

gan Mark Thomas

Galwad MEC i Weddi Haf 2020 GWYDDOM FOD Y BYD O DAN FELLTITH Mae dioddefaint yn y byd hwn yn ein rhybuddio am y dioddefaint mwy sy’n wynebu pawb sy’n gwrthod Crist. Dywedodd wrth y wraig: “Byddaf yn amlhau yn ddirfawr dy boen a’th wewyr; mewn poen y byddi’n geni plant. Eto bydd dy ddyhead…

Darllen ymlaen
3 Gor, 2020

Galwad MEC i Weddi – 6 Gorffennaf 2020

gan Mark Thomas

Galwad MEC i Weddi Haf 2020 MAE GENNYM Y FRAINT O GEISIO DUW Gall bwlch ddatblygu’n gyflym rhwng yr hyn rydyn ni’n ei gredu a sut rydyn ni’n byw ein bywydau. Gall hyn fod yn arbennig o wir pan ddywedwn ein bod yn ceisio’r Arglwydd. Yr ARGLWYDD yw fy nerth a’m tarian; ynddo yr ymddiried…

Darllen ymlaen
3 Gor, 2020

Galwad MEC i Weddi – 5 Gorffennaf 2020

gan Mark Thomas

Galwad MEC i Weddi Haf 2020 MAE GENNYM Y FRAINT O ADNABOD DUW Yn ystod y dyddiau hyn rydym wedi wynebu llawer o ansicrwydd, ond gadewch i’r ansicrwydd hyn ein helpu i ganolbwyntio ar yr hyn sy’n sicr, a’r fraint anhygoel o adnabod Duw. Y mae pawb sy’n cael eu harwain gan Ysbryd Duw yn…

Darllen ymlaen
27 Maw, 2020

Byw mewn Cyfnod Ansicr

gan Mark Thomas

Byw mewn Cyfnod Ansicr   Nid i ni, O Arglwydd, nid i ni, Ond i’th enw dy hun, rho ogoniant, Er mwyn dy gariad a’th ffyddlondeb. Pam y mae’r cenhedloedd yn dweud, “Ple mae eu Duw?”​ Y mae ein Duw ni yn y nefoedd; Fe wna beth bynnag a ddymuna. ​​ Salm 115:1-3 Mae bywyd…

Darllen ymlaen
20 Awst, 2019

Y Duw sy’n ateb drwy dan

gan Mark Thomas

Nos Lun y Gynhadledd 2019 Mark Thomas 1 Brenhinoedd 18

Darllen ymlaen