Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Mari Jones

22 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 24 Mai 2020

gan Mari Jones

Felly, bydded i’r sawl sy’n tybio ei fod yn sefyll, wylio rhag iddo syrthio. 1 Corinthiaid 10:12   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones Yng Nghysgod y Gorlan a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Pregeth y Coed ‘Sut aeth hi arnoch chi, a pham y digwyddodd?’ oedd y cwestiynau…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 17 Mai 2020

gan Mari Jones

Oherwydd nid ysbryd caethiwed sydd unwaith eto’n peri ofn yr ydych wedi ei dderbyn, ond Ysbryd mabwysiad, yr ydym trwyddo yn llefain, “Abba! Dad!” Rhufeiniaid 8:15   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones Yng Nghysgod y Gorlan a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Y Fref Hesbin ifanc dwyflwydd oed…

Darllen ymlaen
7 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 10 Mai 2020

gan Mari Jones

‘Cododd fi i fyny o’r pwll lleidiog, allan o’r mwd a’r baw; gosododd fy nhraed ar graig, a gwneud fy nghamau’n ddiogel.’ Salm 40:2   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones Trwy Lygad y Bugail a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Un yn Unig Daw pob tymor a’i waith…

Darllen ymlaen
3 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 3 Mai 2020

gan Mari Jones

‘Mor werthfawr yw dy gariad, O Dduw! Llochesa pobl dan gysgod dy adenydd.’ Salm 36:7   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones Daw’r Wennol yn ôl a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Yr Iâr a’i Chywion A chaniatáu i’r wyau fod yn y tymheredd cywir dan yr iâr neu…

Darllen ymlaen
26 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 26 Ebrill 2020

gan Mari Jones

Felly y mae fy ngair sy’n dod o’m genau; ni ddychwel ataf yn ofer, ond fe wna’r hyn a ddymunaf, a llwyddo â’m neges. Eseia 55:11   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones Daw’r Wennol yn ôl a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Y Boncyn Banadl Prin y gwelid…

Darllen ymlaen
19 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 19 Ebrill 2020

gan Mari Jones

‘Y mae’r ARGLWYDD yn agos at y drylliedig o galon ac yn gwaredu’r briwedig o ysbryd.’ Salm 34:18   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones Trwy Lygad y Bugail a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Y Fref a Glyw’r Bugail ‘Dacw damaid glas gwerth ei gael eto fan acw,’…

Darllen ymlaen
5 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 5 Ebrill 2020

gan Mari Jones

O’r cyff a adewir i Jesse fe ddaw blaguryn, ac fe dyf cangen o’i wraidd ef Eseia 11:1   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr John a Mari Jones Daw’r Wennol yn ôl a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Y Griafolen Sawl blwyddyn yn ôl erbyn hyn, llifiwyd pinwydden braf i…

Darllen ymlaen
29 Maw, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 29 Mawrth 2020

gan Mari Jones

‘Gwyddom fod Duw, ym mhob peth, yn gweithio er daioni gyda’r rhai sy’n ei garu, y rhai sydd wedi eu galw yn ôl ei fwriad.’ Rhufeiniaid 8:28  ‘Atebodd Iesu ef: “Ni wyddost ti ar hyn o bryd beth yr wyf fi am ei wneud, ond fe ddoi i wybod ar ôl hyn.”’ loan 13:7  ‘Nid…

Darllen ymlaen