Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Mari Jones

7 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 9 Awst 2020

gan Mari Jones

Pura fi ag isop fel y byddaf lân; golch fi fel y byddaf wynnach nag eira. Salm 51:7   Mater o Gefndir ‘Na, mae’r defaid acw i’w gweld yn rhy amlwg o lawer.’ Dyna ddywediad a glywir yn bur aml ar ein buarth pan geisir synhwyro pa fath dywydd y gallwn ei ddisgwyl. I gyflawni…

Darllen ymlaen
29 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 2 Awst 2020

gan Mari Jones

Yr wyf fi wedi dod i’r byd yn oleuni, ac felly nid yw neb sy’n credu ynof fi yn aros yn y tywyllwch. Ioan 12:46 Goleuni Pwy ohonom yn ei dro nad yw’n hoffi cael cosi ei gefn? Efallai mai dyna fel y teimlai ambell goeden ifanc yng Ngheunant y Felin yma pan ddechreuodd y…

Darllen ymlaen
24 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 26 Gorffennaf 2020

gan Mari Jones

Felly, gan ei bod yn sicr y bydd rhai yn cael dod i mewn iddi, a chan fod y rhai y cyhoeddwyd y newyddion da iddynt gynt heb ddod i mewn oherwydd anufudd-dod, y mae ef drachefn yn pennu dydd neilltuol, sef “Heddiw”, gan lefaru trwy Ddafydd ar ôl cymaint o amser, fel y dyfynnwyd o’r…

Darllen ymlaen
17 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 19 Gorffennaf 2020

gan Mari Jones

Blant, yr ydych chwi o Dduw, ac yr ydych wedi eu gorchfygu hwy; oherwydd y mae’r hwn sydd ynoch chwi yn gryfach na’r hwn sydd yn y byd. 1 Ioan 4:4   Bachu Fe’i gwelaf yn fy meddwl y funud yma – ei gorff byr yn ei ddwbl yn codi’r naill dywarchen ar ôl y…

Darllen ymlaen
3 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 12 Gorffennaf 2020

gan Mari Jones

Yr wyf fi wedi dod i’r byd yn oleuni, ac felly nid yw neb sy’n credu ynof fi yn aros yn y tywyllwch. Ioan 12:46 Niwl Gwawriodd diwrnod arall, a hwnnw mor ddigyffro a thawel â’r rhai o’i flaen. Parhâi’r niwl yn isel a thywyll. Tybed a oedd y mynyddoedd yma mewn rhyw gyngor cyfrin…

Darllen ymlaen
26 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 28 Mehefin 2020

gan Mari Jones

Oherwydd fe wyddom fod yr holl greadigaeth yn ochneidio, ac mewn gwewyr drwyddi, hyd heddiw. Ac nid y greadigaeth yn unig, ond nyni sydd â blaenffrwyth yr Ysbryd gennym, yr ydym ninnau’n ochneidio ynom ein hunain wrth ddisgwyl ein mabwysiad yn blant Duw, sef rhyddhad ein corff o gaethiwed. Rhufeiniaid 8:22-23   Amser Gwell i…

Darllen ymlaen
21 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 21 Mehefin 2020

gan Mari Jones

Clyw, nefoedd! Gwrando, ddaear! Oherwydd llefarodd yr ARGLWYDD: “Megais blant a’u meithrin, ond codasant mewn gwrthryfel yn f’erbyn. Y mae’r ych yn adnabod y sawl a’i piau, a’r asyn breseb ei berchennog; ond nid yw Israel yn adnabod, ac nid yw fy mhobl yn deall.” Eseia 1:2-3   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones…

Darllen ymlaen
9 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 14 Mehefin 2020

gan Mari Jones

Y mae dy air yn llusern i’m troed, ac yn oleuni i’m llwybr. Salm 119:105   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones Yng Nghysgod y Gorlan a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Ail Gynnig ‘Ddo’ i byth hefo’r car eto i Gaerdydd ma.’ O glustfeinio llwyddais i ddeall John…

Darllen ymlaen
4 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 7 Mehefin 2020

gan Mari Jones

Ni wybu Crist beth oedd pechu, ond gwnaeth Duw ef yn un â phechod drosom ni, er mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Duw ynddo ef. 2 Corinthiaid 5:21   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones Trwy Lygad y Bugail a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Gwisgo Oen Miwsig…

Darllen ymlaen
28 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 31 Mai 2020

gan Mari Jones

Yn y dyddiau hynny nid oedd brenin yn Israel; yr oedd pob un yn gwneud yr hyn oedd yn iawn yn ei olwg ei hun. Barnwyr 17:6   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones Daw’r Wennol yn Ôl a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Gwyliwch Y Buchod! ‘Tybed oes…

Darllen ymlaen