Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Lowri Emlyn

Adolygiad o Llyfr Glas Nebo
20 Ebr, 2022

Adolygiad o Llyfr Glas Nebo

gan Lowri Emlyn

Edrych ar bethau o’r newydd Manon Steffan Ros, Llyfr Glas Nebo (Talybont: Y Lolfa, 2018) Adolygiad gan Lowri Emlyn Llyfr Glas Nebo enillodd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol 2018. Bellach mae’r nofel wedi ei haddasu ar gyfer y llwyfan, ac wedi bod ar daith trwy Gymru. Trychineb ofnadwy yw’r cefndir i’r nofel hon, ond…

Darllen ymlaen
27 Maw, 2018

MAWREDD MOROEDD DUW: Adolygiad o Blue Planet II

gan Lowri Emlyn

Mae angen toreth o ansoddeiriau eithafol i ddisgrifio Blue Planet II! Er nad ydw i wedi gorffen gwylio’r gyfres i gyd wrth i fi sgwennu, mae yna wledd i’r synhwyrau i’w chael yma. Mae’r gerddoriaeth yn ychwanegu drama a chyffro – er ei bod ar adegau yn ceisio llywio a dylanwadu ar yr emosiynau’n ormodol…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2017

‘Dewch i breseb Bethlehem…’

gan Lowri Emlyn

Lowri Emlyn sy’n holi pobl am eu hoff garol! Wrth fyfyrio ar natur a gweithredoedd Duw, mae’r Salmydd yn ymateb trwy ddatgan, ‘canaf i’r ARGLWYDD tra byddaf byw, rhof foliant i Dduw tra byddaf’ (Salm 104:33). Duw sydd wedi rhoi lleisiau i ni a Duw sydd wedi rhoi’r testun i ni ei ganu! Wrth fynd…

Darllen ymlaen