Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Awdur/Siaradwr:

Kevin de Young

3 Rha, 2014

Pam oedfa nos?

gan Kevin de Young

Pam oedfa nos? Rwy wedi mynychu’r cwrdd ar fore a nos Sul gydol fy mywyd. Pan oeddwn yn blentyn aem i’r cwrdd fel teulu yn y bore, wedyn i’r ysgol Sul, adref am gwpwl o oriau, ac yna’n ôl â ni i’r eglwys ar gyfer y cwrdd nos. Roedd y gynulleidfa wastad yn llai yn…

Darllen ymlaen