Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Kevin Adams

27 Medi, 2017

Byw yn America

gan Kevin Adams

Beth yw bod yn Gristion a bod yn Gymro? Gall pob un ohonom geisio ateb y cwestiwn hwn – ond mae rhai’n ymateb yn wahanol oherwydd eu hamgylchiadau. Ers rhai blynyddoedd bellach mae Kevin Adams, a fu’n weinidog yn Eglwys Efengylaidd Rhydaman, yn gweinidogaethu yn America. Dyma rai o’i fyfyrdodau. Fu arna i erioed awydd…

Darllen ymlaen