Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

John Treharne

Gweld yn Glir: Salm 73
26 Ebr, 2022

Gweld yn Glir: Salm 73

gan John Treharne

Gweld yn Glir: Salm 73 John Treharne Dyma Salm werthfawr, ymarferol, ysbrydol, cadarnhaol a real. Mae Asaph, un o brif gerddorion Lefiaidd Dafydd, trwy’r Ysbryd Glân, yn cyhoeddi daioni Duw – a hynny nid yng nghyd-destun bywyd cyfforddus a llewyrchus – ond yn hytrach yn wyneb creisis ysbrydol gyda threialon a themtasiynau garw, cenfigen a…

Darllen ymlaen
Teyrnged i Joan Alice Hughes 1927-2020
20 Ebr, 2022

Teyrnged i Joan Alice Hughes 1927-2020

gan John Treharne

Teyrnged i Joan Alice Hughes 1927-2020 John Treharne Ganwyd Joan yn Nhrefor, Sir Gaernarfon, ond symudodd y teulu yn fuan i Lithfaen. Ar ôl hynny bu’n byw yn Llanfaglan, Bontnewydd a Chaernarfon, a’r blynyddoedd olaf hyn mewn cartref gofal yn Llanrug. Wrth feddwl am daith ei bywyd a’i phererindod ysbrydol, hoffwn grynhoi’r sylwadau hyn o…

Darllen ymlaen
Y Feirws Ofnadwy
20 Ebr, 2022

Y Feirws Ofnadwy

gan John Treharne

Y Feirws Ofnadwy John Treharne Feirws corona a feirws pechod. Un pwnc oedd ar feddwl pobl yn hanner cyntaf 2020, sef Cofid-19, y Coronafeirws. Ddiwedd Ionawr, cyhoeddodd y W.H.O. fod lledaeniad y feirws yn argyfwng. Yna, ar 11 Mawrth cyhoeddodd yr un corff ei fod yn bandemig. Mae hynny’n golygu ei fod yn haint byd-eang….

Darllen ymlaen
19 Awst, 2020

Nos Fercher Bywyd 2020

gan John Treharne

Darllen ymlaen
13 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 13 Ebrill 2020

gan John Treharne

Ond gan mor gyfoethog yw Duw yn ei drugaredd, a chan fod ei gariad tuag atom mor fawr, fe’n gwnaeth ni, ni oedd yn feirw yn ein camweddau, yn fyw gyda Christ; trwy ras yr ydych wedi eich achub. Yng Nghrist Iesu, fe’n cyfododd gydag ef a’n gosod i eistedd gydag ef yn y nefolion…

Darllen ymlaen
1 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 1 Ebrill 2020

gan John Treharne

Gosodaf fy mwa yn y cwmwl, a bydd yn arwydd cyfamod rhyngof a’r ddaear. Genesis 9:13   Yr enfys – Gobaith ymrwymiad Duw. Wrth fynd am ein tro dyddiol, mae mwy a mwy o luniau enfys gan blant i’w gweld yn ffenestri tai yr ardal. Ac mae hyn yn wir ledled Prydain. Mae hefyd yn…

Darllen ymlaen
25 Maw, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 25 Mawrth 2020

gan John Treharne

Nid oes neb ohonoch i fynd allan trwy ddrws ei dŷ hyd y bore. Exodus 12:22   Wrth i mi ysgrifennu hyn heddiw, mae’r Prif Weinidog newydd gyhoeddi mesurau tipyn mwy llym er mwyn ceisio atal lledaeniad yr haint Corona. Dyma nhw yn fras: Siopa am bethau angenrheidiol yn unig. Un math o ymarfer corff…

Darllen ymlaen
23 Awst, 2019

Tosturi, Tyrfa a Torthau

gan John Treharne

Tosturi Tyrfa a Torthau Nos Iau y Gynhadledd 2019 John Treharne Marc 6

Darllen ymlaen
27 Maw, 2018

Map Duw

gan John Treharne

Mae angen map ysbrydol arnom fel Cristnogion, yn seiliedig ar y Beibl, wrth geisio ymdopi â marathon traws-gwlad y bywyd Cristnogol yn y byd. Mae’n daith hir i’r mwyafrif ohonom; gyda llwyni, ffosydd, craig a thyle, y garw a’r esmwyth, yr anial a’r gors; mewn stormydd, niwloedd a heulwen. Pwrpas map yw galluogi’r teithiwr i…

Darllen ymlaen