Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

John Aaron

Dod i adnabod John Aaron
14 Ebr, 2022

Dod i adnabod John Aaron

gan John Aaron

Dod i adnabod John Aaron   Ar ôl gyrfa yn athro Ffiseg ac yn weinyddwr ysgol, erbyn hyn mae John Aaron yn darlithio ac yn ysgrifennu ar wahanol bynciau hanesyddol, ymhlith pethau eraill gan gynnwys bod yn gaplan ar wersyll iau y Mudiad. Dyma gyfle i ddod i’w adnabod ychydig yn well. Allech chi sôn…

Darllen ymlaen
Crocodeil Afon yr Aifft
14 Ebr, 2022

Crocodeil Afon yr Aifft

gan John Aaron

Crocodeil Afon yr Aifft John Aaron   Yn 1767, cyhoeddodd Williams Pantycelyn lyfr yn dwyn y teitl: ‘Crocodil Afon yr Aifft, wedi ei weled ar Fynydd Seion: sef Cenfigen, wedi ei holrhain trwy’r Byd a’r Eglwys, tan gyffelybiaeth Bwystfil gormesol yr Anialwch, mor afluniaidd a gwenwynig ei natur ag un o Fwystfilod y pwll.’ Fel…

Darllen ymlaen
17 Hyd, 2017

MAWRION MÔN

gan Gwyn Daviesgan John Aaron

Taith ynglŷn â hanes Cristnogaeth ym mro Eisteddfod Ynys Môn, Bodedern Bodedern Cychwynnwn ein taith ym Modedern, o flaen Soar, capel y Wesleaid, Stryd Wesley (LL65 3TD). Yma dechreuodd y ‘sblit’ cyntaf yn hanes Wesleaid Cymru. Ar y pryd nid oedd hawl gan bregethwyr lleol yr enwad bregethu tu allan i’w cylchdaith eu hunain. Teimlai…

Darllen ymlaen
6 Maw, 2012

Trawsnewidiad Cenedl

gan John Aaron

Beth allwn ni ei ddysgu gan y Tadau Methodistaidd? Un ffaith hanesyddol fawr y Diwygiad Methodistaidd Mae llawer o ffeithiau hanesyddol rhyfeddol yn gysylltiedig â hanesion y Tadau Methodistaidd, gwŷr fel Howell Harris (1714-73), Daniel Rowland (1713-90), Thomas Charles (1755-1814), John Elias (1774-1841) a llawer rhagor, ond nid oes un, mi gredaf, i’w chymharu â’r…

Darllen ymlaen