Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Iwan Rhys Jones

13 Tach, 2017

Geiriau Bywyd

gan Iwan Rhys Jones

Geiriau Bywyd – Myfyrdodau ar ddetholiadau o eiriau ac ymadroddion y Beibl. gan Iwan Rhys Jones. 110tud. Clawr Meddal. RRP £7.99 ISBN 978-1-85049-253-5 Gwyn ei fyd; Gras; Edifeirwch; Dydd yr Arglwydd – geiriau ac ymadroddion cyfarwydd o’r Beibl yw’r rhain i gyd, ond ydyn ni’n gwerthfawrogi eu hystyr? Mae’r gyfrol fach hon yn cynnig esboniadau…

Darllen ymlaen
3 Meh, 2014

Golwg ar y Geiriau: Ffŵl

gan Iwan Rhys Jones

Go brin fod neb yn hoffi cael ei alw neu ei adnabod fel ffŵl, ac eto mewn sawl man yn y Beibl disgrifir rhai gyda’r union eiriau ‘ffŵl’ neu ‘ynfyd’. Mae’r rhan fwyaf o’r cyfeiriadau hyn yn yr Hen Destament, ac mae canran uchel o’r rhain i’w cael yn llyfr Diarhebion. Mae mwy nag un…

Darllen ymlaen
6 Maw, 2012

Golwg ar y Geiriau: Hwpomone

gan Iwan Rhys Jones

O bryd i’w gilydd yn yr ysgol, bydd athro neu athrawes yn ysgrifennu ‘dalier ati’ ar adroddiad gwaith. Dyna yn gryno yw ystyr y gair Groeg hwpomone, dyfalbarhad, neu’r gallu i ymddál. Cysylltir hwpomone yn aml iawn yn y Testament Newydd â threialon neu anawsterau. Dyma’r apostol Ioan yn llyfr y Datguddiad yn ein hatgoffa…

Darllen ymlaen
3 Rhag, 2011

Golwg ar y Geiriau – Skandalon

gan Iwan Rhys Jones

Bob hyn a hyn bydd y cyfryngau’n llawn newyddion am sgandal o ryw fath: methiant, efallai, yng ngwasanaeth cwmni neu adran o’r llywodraeth, neu ddigwyddiad cywilyddus ym mywyd unigolyn. Gwahanol, serch hynny, yw arwyddocâd y gair skandalon, er bod y gair modern sgandal yn tarddu ohono. Yn wreiddiol, roedd skandalon yn dynodi’r abwyd mewn trap…

Darllen ymlaen
3 Hyd, 2011

Golwg ar y Geiriau – Bywyd Tragwyddol

gan Iwan Rhys Jones

Nid gair ond ymadrodd sydd gennym y tro hwn, sef ‘bywyd tragwyddol’. Mae’r ymadrodd hwn yn codi sawl gwaith yn y Testament Newydd; mae’n rhan bwysig o neges Iesu Grist ac awduron y Testament Newydd. Dechreuwn trwy gofio mai rhodd yw bywyd tragwyddol; does neb yn gallu ei hawlio. Duw sy’n ei roi: ‘rhoi yn…

Darllen ymlaen