Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Iwan Rhys Jones

17 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 20 Gorffennaf 2020

gan Iwan Rhys Jones

Y mae cyfraith yr ARGLWYDD yn berffaith, yn adfywio’r enaid; y mae tystiolaeth yr ARGLWYDD yn sicr, yn gwneud y syml yn ddoeth; y mae deddfau’r ARGLWYDD yn gywir, yn llawenhau’r galon; y mae gorchymyn yr ARGLWYDD yn bur, yn goleuo’r llygaid; y mae ofn yr ARGLWYDD yn lân, yn para am byth; y mae…

Darllen ymlaen
16 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 17 Gorffennaf 2020

gan Iwan Rhys Jones

Felly, gweddïwch chwi fel hyn: ‘Ein Tad yn y nefoedd, sancteiddier dy enw.’ Mathew 6:9 “Ein Tad yr hwn wyt yn у nefoedd…” Mae’n siŵr bod y geiriau hyn ymysg y rhai mwyaf adnabyddus yn y Testament Newydd i gyd. Mae’n debyg y byddai sawl Cristion yn dweud bod y geiriau hyn yn annwyl iawn…

Darllen ymlaen
2 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 3 Gorffennaf 2020

gan Iwan Rhys Jones

Ond pethau ffôl y byd a ddewisodd Duw er mwyn cywilyddio’r doeth, a phethau gwan y byd a ddewisodd Duw i gywilyddio’r pethau cedyrn, a phethau distadl y byd, a phethau dirmygedig, a ddewisodd Duw, y pethau nid ydynt, i ddiddymu’r pethau sydd. Ac felly, ni all neb ymffrostio gerbron Duw. 1 Corinthiaid 1:27-29   Ymffrost…

Darllen ymlaen
26 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 27 Mehefin 2020

gan Iwan Rhys Jones

Ac yn awr, blant, arhoswch ynddo ef, er mwyn inni, pan fydd ef yn ymddangos, gael hyder a bod heb gywilydd arnom ger ei fron ef ar ei ddyfodiad. 1 Ioan 2:28   Hyder Mae’n amlwg o ddarllen y Testament Newydd bod lle i hyder ym mywyd y Cristion. Gadewch inni weld ychydig o’r hyn…

Darllen ymlaen
17 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 18 Mehefin 2020

gan Iwan Rhys Jones

Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist! Y mae wedi’n bendithio ni yng Nghrist â phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Effesiaid 1:3   Bendith Wrth i rywun disian mewn cwmni о bobl mae’n bosibl y clywch un araII yn ymateb trwy ddweud, “Bendith”. Mewn cylchoedd Cristnogol fe glywch y cyfarchiad, “Pob…

Darllen ymlaen
9 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 11 Mehefin 2020

gan Iwan Rhys Jones

Ofnwch yr ARGLWYDD, ei saint ef, oherwydd nid oes eisiau ar y rhai a’i hofna. Salm 34:9   Ofn Pwy sydd heb deimlo ofn rywbryd neu’i gilydd? Neb, mae’n debyg. Gadewch inni weld sut mae’r Beibl yn trin y syniad o ofn. Yn y Testament Newydd, y gair Groeg am ‘ofn’ yw ffobos. Y gair…

Darllen ymlaen
4 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 5 Mehefin 2020

gan Iwan Rhys Jones

Gan ras Duw, ac am ddim, y maent yn cael eu cyfiawnhau, trwy’r prynedigaeth sydd yng Nghrist Iesu Rhufeiniaid 3:24   Cyfiawnder Dychmygwch yr olygfa: mae’r achos llys yn dirwyn i ben. Mae pawb yn disgwyl dyfarniad y rheithgor, ac yna daw’r gair cwta, ‘dieuog’. Daw bloedd o orfoledd oddi wrth y cyhuddiedig a’i gefnogwyr….

Darllen ymlaen
3 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 4 Mehefin 2020

gan Iwan Rhys Jones

Y mae pechod yn talu cyflog, sef marwolaeth; ond rhoi yn rhad y mae Duw, rhoi bywyd tragwyddol yng Nghrist Iesu ein Harglwydd. Rhufeiniaid 6:23   Bywyd Tragwyddol Mae’r ymadrodd ‘Bywyd Tragwyddol’ yn codi sawl gwaith yn y Testament Newydd; roedd gan Iesu lawer i’w ddweud am fywyd tragwyddol, gymaint felly, fel bod Simon Pedr…

Darllen ymlaen
22 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 26 Mai 2020

gan Iwan Rhys Jones

Paul a Timotheus, gweision Crist Iesu, at yr holl saint yng Nghrist Iesu sydd yn Philipi, ynghyd â’r arolygwyr a’r diaconiaid. Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw ein Tad a’r Arglwydd Iesu Grist. Philipiaid 1:1-2 ‘Saint’ Faint o saint ydych chi yn eu hadnabod tybed? Dim? Ychydig? Llawer? Gair digon cyffredin yn y…

Darllen ymlaen
18 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 19 Mai 2020

gan Iwan Rhys Jones

“Os yw’r byd yn eich casáu chwi, fe wyddoch ei fod wedi fy nghasáu i o’ch blaen chwi. Pe baech yn perthyn i’r byd, byddai’r byd yn caru’r eiddo’i hun. Ond gan nad ydych yn perthyn i’r byd, oherwydd i mi eich dewis chwi allan o’r byd, y mae’r byd yn eich casáu chwi.” Ioan…

Darllen ymlaen