Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Heledd Job

Merched y Beibl – Gomer
22 Ebr, 2022

Merched y Beibl – Gomer

gan Heledd Job

Merched y Beibl – Gomer Heledd Job   Fe ddown ni ar draws hanes Gomer yn llyfr Hosea, proffwyd yn Israel yn ail hanner yr wythfed ganrif CC. Fel y gwelwn ni yn 2 Brenhinoedd 14-20, roedd hwn yn gyfnod cythryblus yn hanes pobl Dduw. Ar ôl marwolaeth Jeroboam fe aeth teyrnas y Gogledd drwy…

Darllen ymlaen
Cyfarfod Heledd Job
14 Ebr, 2022

Cyfarfod Heledd Job

gan Heledd Job

Cyfarfod Heledd Job   Allet ti roi rhywfaint o dy gefndir? Fe ges i fy ngeni yn Wrecsam, ond fe symudon ni i Fangor pan o’n i’n dair oed. Es i astudio Mathemateg a Chymraeg yn Aberystwyth. Ers hynny, heblaw am flwyddyn yn astudio cyfieithu, dwi wedi bod yn gweithio efo IFES (International Fellowship of…

Darllen ymlaen
16 Maw, 2008

Darllen y Beibl

gan Heledd Job

Darllen y Beibl Wyt ti’n cael trafferth i ddarllen y Beibl? Efallai dy fod yn ffeindio hi’n hawdd i ddarllen y Beibl am rai dyddiau ar ôl gwersyll neu gynhadledd. Ond beth am weddill y flwyddyn? Yn yr erthygl hon mae Heledd Job yn ceisio ein helpu i fedru darllen y Beibl yn well. Mae…

Darllen ymlaen