Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Gwyon Jenkins

Brwydro mewn Gweddi
14 Ebr, 2022

Brwydro mewn Gweddi

gan Gwyon Jenkins

Brwydro mewn Gweddi Gwyon Jenkins   Yn olaf, ymgryfhewch yn yr Arglwydd ac yn nerth ei allu ef. Gwisgwch amdanoch holl arfogaeth Duw, er mwyn ichwi fedru sefyll yn gadarn yn erbyn cynllwynion y diafol. Nid â meidrolion yr ydym yn yr afael, ond â thywysogaethau ac awdurdodau, â llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn, â…

Darllen ymlaen
Gweddio dros waith Duw ynom ni
14 Ebr, 2022

Gweddio dros waith Duw ynom ni

gan Gwyon Jenkins

Gweddio dros waith Duw ynom ni Gwyon Jenkins (13) Yr wyf yn erfyn, felly, ar ichwi beidio â digalonni o achos fy nioddefiadau drosoch; hwy, yn wir, yw eich gogoniant chwi. (14) Oherwydd hyn yr wyf yn plygu fy ngliniau gerbron y Tad, (15) yr hwn y mae pob teulu yn y nefoedd ac ar…

Darllen ymlaen
9 Rhag, 2019

Gweddïo dros ein Gwlad

gan Gwyon Jenkins

Roedd gweddïo yn hollbwysig i Paul, mae’n esiampl dda i’w dilyn. Gwelwn hyn yn Rhufeiniaid 10:1-7: Fy nghyfeillion, ewyllys fy nghalon, a’m gweddi ar Dduw dros fy mhobl, yw iddynt gael eu dwyn i iachawdwriaeth. Gallaf dystio o’u plaid fod ganddynt sêl dros Dduw. Ond sêl heb ddeall ydyw. Oherwydd, yn eu hanwybodaeth am gyfiawnder…

Darllen ymlaen
3 Meh, 2014

Yr Efengyl: Newyddion Da!

gan Gwyon Jenkins

Tua dechrau ei weinidogaeth gyhoeddus, pregethodd Iesu Grist; ‘Yr amser a gyflawnwyd, a theyrnas Dduw a nesaodd: edifarhewch, a chredwch yr efengyl’. Tipyn o beth i saer o Nasareth i’w ddweud – ond mae’r geiriau’n datgelu mai nid saer, neu hyd yn oed person, arferol oedd hwn. Mae Crist yn pwysleisio yma fod ganddo newyddion…

Darllen ymlaen