Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Gwynn Williams

24 Mai, 2019

Llestri Pridd

gan Gwynn Williams

Oherwydd y Duw a ddywedodd, “Llewyrched goleuni o’r tywyllwch”, a lewyrchodd yn ein calonnau i roi i ni oleuni’r wybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Ond y mae’r trysor hwn gennym mewn llestri pridd, i ddangos mai eiddo Duw yw’r gallu tra rhagorol, ac nid eiddom ni. 2 Corinthiaid 4:6-7 Mae rhai pobl…

Darllen ymlaen
26 Maw, 2019

Pam Cristnogaeth?

gan Gwynn Williams

Pam Cristnogaeth   ISBN 978-1-85049-268-9 148x148mm 28pp £1.00 Ar gael i brynu yma Rhan o gyfres ‘y ffordd’ Fel y gwyddom, mae newid mawr wedi bod yn ein cymdeithas gyda nifer y bobl sy’n honni dilyn crefydd yn lleihau ac o’r rhai sydd yn dilyn crefydd, nid Cristnogaeth yw’r unig ddewis bellach. Gyda’r fath ddewis…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2018

Y Bywyd Cyflawn

gan Gwynn Williams

‘Ni ddaw’r lleidr ond i ladrata, ac i ladd ac i ddinistrio. Yr wyf fi wedi dod er mwyn i ddynion gael bywyd, a’i gael yn ei holl gyflawnder.’ (Ioan 10:10) Yn y ddegfed bennod o Efengyl Ioan mae Iesu Grist yn defnyddio darluniau i ddisgrifio natur ei weinidogaeth. Mae dau ohonynt yn dechrau gyda’r…

Darllen ymlaen
15 Tach, 2018

Beth yw Cristion?

gan Gwynn Williams

Beth yw Cristion?  gan Gwynn Williams 24 tud Llyfryn Clawr Meddal ISBN 978-1-85049-266-5 Cyfres o lyfrynnau byr yw’r rhain i geisio deall bywyd yn well ar sail y Beibl. Nid ymgais sydd yma i brofi neu amddiffyn y ffydd Gristnogol – yn hytrach rydym am i’r Beibl fel Gair Duw cael ei esbonio’n glir. Gwnawn…

Darllen ymlaen
1 Awst, 2018

Yr Hen Hen Hanes

gan Gwynn Williams

Yr Hen Hen Hanes: Newyddion Da i Bawb Heddiw gan Gwynn Williams 62 tud ISBN  978-1-85049-263-4 am ddim Mae gan y llyfryn hwn neges bwysig: mae’r ‘hen, hen hanes’ am Iesu Grist yr un mor ffres, yr un mor werthfawr, yr un mor gyfoes ag erioed. Dyma newyddion da i bawb heddiw. Nid oes angen…

Darllen ymlaen
1 Awst, 2018

Malachi

gan Gwynn Williams

Malachi: Proffwyd Barn a Bendith gan Gwynn Williams ISBN 978-1-85049-258-0 52 tud am ddim Llyfr olaf yr Hen Destament yw Malachi. Mae hefyd yn llyfr byr iawn, ac oherwydd hynny mae’n ddigon hawdd peidio â thalu sylw iddo. Ond mewn gwirionedd mae’n cynnwys neges sydd o’r pwys mwyaf i’n dyddiau ni: Mae Malachi’n ein rhybuddio rhag…

Darllen ymlaen
1 Awst, 2018

‘Cymer Arglwydd …’

gan Gwynn Williams

Cymer, Arglwydd… Agwedd y Cristion at Arian ac Eiddo gan Gwynn Williams 42 tud Clawr Meddal ISBN 978-1-85049-257-3 am ddim • A yw arian yn beth da neu’n beth drwg? • Sut mae defnyddio arian ac eiddo mewn ffordd ddoeth? • Faint ddylem ni gyfrannu at waith Duw? • Beth yw degymu – ac a…

Darllen ymlaen
28 Maw, 2018

Dal Ati

gan Gwynn Williams

Dal ati – Anogaeth i Gristnogion heddiw gan Gwynn Williams 46 tud Clawr Meddal ISBN 978-1-85049-261-0 am ddim O bryd i’w gilydd mae pob Cristion yn teimlo dan y don. Gall fod pwysau o’r tu allan – gwrthwynebiad i’r ffydd, efallai, neu densiynau a diffyg llewyrch yn ein heglwysi. Gall hefyd fod gwasgfa oherwydd ymwybyddiaeth…

Darllen ymlaen
25 Maw, 2018

Yr Oen ar ei Orsedd

gan Gwynn Williams

Yr Oen ar ei Orsedd – Golwg ar Esgyniad Iesu Grist gan Gwynn Williams 38 tud. Clawr Meddal ISBN 978-1-85049-256-6 Am ddim Nid yw esgyniad Iesu Grist i’r nefoedd yn cael llawer o sylw heddiw. Hyd yn oed yn y Gymru hon mae llawer yn ddigon cyfarwydd â hanes ei eni, ei fywyd ar y…

Darllen ymlaen
25 Maw, 2018

Joel

gan Gwynn Williams

Joel – Proffwyd Galar a Gobaith gan Gwynn Williams 46 tud Clawr Meddal ISBN 978-1-85049-255-9 am ddim Mae sawl un wedi gwneud y sylw mai llyfrau’r ‘proffwydi bach’ – hynny yw, y llyfrau hynny sy’n dod ar ddiwedd yr Hen Destament – yw’r rhan o’r Beibl sydd fwyaf anghyfarwydd inni heddiw. Yn ôl rhai, dyma’r…

Darllen ymlaen