Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Gwyn Davies

15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarehebion 30:10-20

gan Gwyn Davies

Diarhebion 30:10-20 RHYBUDDION A RHIFOLION Wedi math o ragarweiniad i gyfraniad Agur yn 30:1-9, yn awr cyflwynir ei ddiarhebion. Rhybuddion Mae nifer o rybuddion pwysig i’w gweld yn y diarhebion hyn: Yn gyntaf, dylid gwylio rhag ymyrryd mewn materion nad ydynt yn fusnes i ni (10). Mae gwas yn bennaf atebol i’w feistr ei hun,…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 30:1-9

gan Gwyn Davies

Diarhebion 30:1-9 ‘Y MAE POB UN O EIRIAU DUW WEDI EI BROFI’ Ni wyddom pwy oedd Agur ac nid oes sicrwydd ynghylch lleoliad Massa, ond yn ôl 1 Brenhinoedd 4:30-31 roedd eraill heblaw Solomon yn nodedig am eu doethineb. Nid dysgu gwersi ysbrydol newydd yw prif nod Agur; yn hytrach, cynigia sylwadau craff arno’i hun…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 29:15-27

gan Gwyn Davies

Diarhebion 29:15-27 ‘LLE NA CHEIR GWELEDIGAETH’ Wrth i’r adran hon ddod i ben, ailgyflwynir nifer o themâu pwysig: Gwialen Mae’r llyfr hwn wedi cyfeirio droeon at bwysigrwydd disgyblu plant, gan gynnwys cosb gorfforol petai angen (e.e. 13:24; 22:15; 23:13-14). Ni ddylid cymryd yr adnodau hyn fel unrhyw fath o esgus dros guro plentyn yn ddidrugaredd;…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 29:1-14

gan Gwyn Davies

Diarhebion 29:1-14 ‘Y MAE’R CYFIAWN YN CANU’N LLAWEN’ Y cyfiawn a chyfiawnder Unwaith eto mae’r rhai cyfiawn yn cael eu canmol, a chyfiawnder yn cael ei gyflwyno fel peth llesol a buddiol. Mae llywodraeth, neu gynnydd, y cyfiawn yn peri llawenydd i bobl (2), ac yn dwyn bendith i’r wlad (4). Gwelir ffrwyth ei fywyd…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 28:19-28

gan Gwyn Davies

Diarhebion 28:19-28 ‘CAIFF Y FFYDDLON LAWER O FENDITHION’ Ymddiried yn yr Arglwydd Yn yr adnodau hyn cyflwynir portread hyfryd ond heriol o’r sawl sy’n ‘ymddiried yn yr Arglwydd’ (25). Nodir nifer o agweddau pwysig ar ei gymeriad a’i fywyd ymarferol, er addysg i bob un ohonom: Mae’n gweithio’n galed ac yn gyson, gan gymryd ei…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 28:13-18

gan Gwyn Davies

Diarhebion 28:13-18 ‘GWYN EI FYD Y SAWL SY’N OFNI’R ARGLWYDD’ Adran fer yw hon, ond mae ynddi wersi eithriadol o bwysig. Cuddio, cyffesu, cefnu, caledu Yn y cyfeiriadau at Dduw yn Llyfr y Diarhebion, ei arglwyddiaeth dros bob rhan o fywyd a’r angen i’w anrhydeddu’n ymarferol o ddydd i ddydd sy’n cael y sylw pennaf….

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 28:1-12

gan Gwyn Davies

Diarhebion 28:1-12 ‘SAIF Y CYFIAWN YN GADARN’ Cyfiawnder Mae yn yr adnodau hyn wirioneddau gwerthfawr ynghylch y ‘cyfiawn’ a ‘cyfiawnder’. Mae rhyw gadernid hynod yn perthyn i’r ‘cyfiawn’ (1); gellir dibynnu arno ym mhob sefyllfa. O geisio’r Arglwydd mae’n gweld popeth o bersbectif Duw, ac felly’n deall ystyr a gwerth ‘cyfiawnder’, ynghyd â llawer o…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 27:15-27

gan Gwyn Davies

Diarhebion 27:15-27 ‘Y MAE’R GALON YN DDRYCH O’R UNIGOLYN’ Hunan-les Un o themâu sylfaenol y llyfr hwn yw bod bywyd sy’n anrhydeddu Duw yn siŵr o wneud lles i’r unigolyn a’r gymdeithas o’i amgylch (gweler, e.e., 3:5-10). Mae ceisio lles i’r hunan ar wahân i Dduw, ar y llaw arall, yn esgor ar bob math…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 27:1-14

gan Gwyn Davies

Diarhebion 27:1-14 ‘FY MAB, BYDD DDOETH’ Ymffrostio Ceir tuedd ym mhob un i ymffrostio am yr hyn y mae’n mynd i’w wneud (1) neu am yr hyn y mae wedi ei gyflawni (2). Ond mae Duw’n ein gweld fel yr ydym – yn wan, yn fethedig, yn bechadurus. O’i flaen ef, felly, nid oes lle…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 26:1-28

gan Gwyn Davies

Diarhebion 26:1-28 Y FFŴL, Y DIOGYN, A’R RHAGRITHIWR Ym mhennod 26 rhoddir sylw i dri dosbarth o bobl rydym wedi dod ar eu traws yn aml yn y llyfr hwn – ac yn ein bywydau bob dydd. Ein rhybuddio rhagddynt yw’r nod, ond mae’r darluniau yma hefyd yn ddrych i ni ein hunain: ai rhai…

Darllen ymlaen