Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Gwyn Davies

15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 29:1-14

gan Gwyn Davies

Diarhebion 29:1-14 ‘Y MAE’R CYFIAWN YN CANU’N LLAWEN’ Y cyfiawn a chyfiawnder Unwaith eto mae’r rhai cyfiawn yn cael eu canmol, a chyfiawnder yn cael ei gyflwyno fel peth llesol a buddiol. Mae llywodraeth, neu gynnydd, y cyfiawn yn peri llawenydd i bobl (2), ac yn dwyn bendith i’r wlad (4). Gwelir ffrwyth ei fywyd…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 28:19-28

gan Gwyn Davies

Diarhebion 28:19-28 ‘CAIFF Y FFYDDLON LAWER O FENDITHION’ Ymddiried yn yr Arglwydd Yn yr adnodau hyn cyflwynir portread hyfryd ond heriol o’r sawl sy’n ‘ymddiried yn yr Arglwydd’ (25). Nodir nifer o agweddau pwysig ar ei gymeriad a’i fywyd ymarferol, er addysg i bob un ohonom: Mae’n gweithio’n galed ac yn gyson, gan gymryd ei…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 28:13-18

gan Gwyn Davies

Diarhebion 28:13-18 ‘GWYN EI FYD Y SAWL SY’N OFNI’R ARGLWYDD’ Adran fer yw hon, ond mae ynddi wersi eithriadol o bwysig. Cuddio, cyffesu, cefnu, caledu Yn y cyfeiriadau at Dduw yn Llyfr y Diarhebion, ei arglwyddiaeth dros bob rhan o fywyd a’r angen i’w anrhydeddu’n ymarferol o ddydd i ddydd sy’n cael y sylw pennaf….

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 28:1-12

gan Gwyn Davies

Diarhebion 28:1-12 ‘SAIF Y CYFIAWN YN GADARN’ Cyfiawnder Mae yn yr adnodau hyn wirioneddau gwerthfawr ynghylch y ‘cyfiawn’ a ‘cyfiawnder’. Mae rhyw gadernid hynod yn perthyn i’r ‘cyfiawn’ (1); gellir dibynnu arno ym mhob sefyllfa. O geisio’r Arglwydd mae’n gweld popeth o bersbectif Duw, ac felly’n deall ystyr a gwerth ‘cyfiawnder’, ynghyd â llawer o…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 27:15-27

gan Gwyn Davies

Diarhebion 27:15-27 ‘Y MAE’R GALON YN DDRYCH O’R UNIGOLYN’ Hunan-les Un o themâu sylfaenol y llyfr hwn yw bod bywyd sy’n anrhydeddu Duw yn siŵr o wneud lles i’r unigolyn a’r gymdeithas o’i amgylch (gweler, e.e., 3:5-10). Mae ceisio lles i’r hunan ar wahân i Dduw, ar y llaw arall, yn esgor ar bob math…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 27:1-14

gan Gwyn Davies

Diarhebion 27:1-14 ‘FY MAB, BYDD DDOETH’ Ymffrostio Ceir tuedd ym mhob un i ymffrostio am yr hyn y mae’n mynd i’w wneud (1) neu am yr hyn y mae wedi ei gyflawni (2). Ond mae Duw’n ein gweld fel yr ydym – yn wan, yn fethedig, yn bechadurus. O’i flaen ef, felly, nid oes lle…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 26:1-28

gan Gwyn Davies

Diarhebion 26:1-28 Y FFŴL, Y DIOGYN, A’R RHAGRITHIWR Ym mhennod 26 rhoddir sylw i dri dosbarth o bobl rydym wedi dod ar eu traws yn aml yn y llyfr hwn – ac yn ein bywydau bob dydd. Ein rhybuddio rhagddynt yw’r nod, ond mae’r darluniau yma hefyd yn ddrych i ni ein hunain: ai rhai…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 25:15-28

gan Gwyn Davies

Diarhebion 25:15-28 ‘FE DÂL YR ARGLWYDD ITI’ Mae pwysigrwydd ein hymwneud â ni ein hunain a phwysigrwydd y modd yr ydym yn ymwneud â phobl eraill yn themâu amlwg yn y llyfr hwn. Cawn yn yr adnodau hyn enghreifftiau gwerthfawr o’r naill a’r llall. Ymwneud â ni ein hunain Mae ‘rheoli ei dymer’ yn fater…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 25:1-14

gan Gwyn Davies

Diarhebion 25:1-14 ‘GAIR … YN EI BRYD’ Priodolir y diarhebion ym mhenodau 25–29 i Solomon, er mai gweision y Brenin Heseceia a fu’n eu casglu a’u trefnu (1). Nid ydynt mor gwta â’r rheini yn yr adran o bennod 10 ymlaen, ac nid yw’r cyferbynnu rhwng da a drwg o fewn yr un ddihareb mor…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 24:23-34

gan Gwyn Davies

Diarhebion 24:23-34 ‘SYLWAIS A DYSGU GWERS’ Dyma adran fach ychwanegol sy’n cynnwys rhagor o ‘eiriau’r doethion’ (23). Rydym wedi dod ar draws nifer o’r gwersi eisoes, ond mae’r ffaith iddynt gael eu hailadrodd yma’n tanlinellu eu pwysigrwydd i bawb ohonom. Derbyn wyneb Mae adnod 23 yn seinio rhybudd clir: ‘Nid yw’n iawn dangos ffafr mewn…

Darllen ymlaen