Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Gwyn Davies

Y Tom Jones Arall
22 Ebr, 2022

Y Tom Jones Arall

gan Gwyn Davies

Y Tom Jones arall Gwyn Davies   Nage, nid Tom Jones y canwr – neu Thomas Woodward, a rhoi ei enw iawn iddo. Yn hytrach, mae 2020 yn gyfle inni gofio daucanmlwyddiant marw Thomas Jones arall – ar lawer ystyr, y Tom Jones pwysicaf oll yn ein hanes fel cenedl. Sôn yr wyf am Thomas…

Darllen ymlaen
Camau Cristnogaeth – Y Camau Cyntaf
21 Ebr, 2022

Camau Cristnogaeth – Y Camau Cyntaf

gan Gwyn Davies

Camau Cristnogaeth Gwyn Davies Bwriad y gyfres hon yw bwrw golwg cyffredinol ar hanes yr Eglwys Gristnogol. Pwy oedd pwy? Beth ddigwyddodd? Beth yw’r gwersi i ni heddiw? Yng ngeiriau Eseia 51:1: ‘Edrychwch ar y graig y’ch naddwyd ohoni.’ Y CAMAU CYNTAF (O.C. 100–500) I lawer ohonom, mae’n siŵr fod hanes yr Eglwys Fore yn…

Darllen ymlaen
Beth yw Pwynt Hanes yr Eglwys?
20 Ebr, 2022

Beth yw Pwynt Hanes yr Eglwys?

gan Gwyn Davies

Beth yw Pwynt Hanes yr Eglwys? Gwyn Davies ‘History,’ meddai Henry Ford, ‘is more or less bunk!’ A byddai llawer un yn cytuno: Peth diwerth yw byw yn y gorffennol. Rhaid byw yn y presennol a wynebu’r dyfodol. Mae hanes yn ‘boring’. Cawsom ddigon arno yn yr ysgol – dyddiadau di-ben-draw, digwyddiadau hollol amherthnasol i…

Darllen ymlaen
10 Rhag, 2019

Beth oedd mor arbennig am Henry Rees?

gan Gwyn Davies

‘Yn Henry Rees y cyrhaeddodd y pulpud y perffeithrwydd uchaf a gyrhaeddwyd erioed yn ein gwlad, ac nid ydym ni yn gwybod am neb, mewn unrhyw wlad nac oes, ag y byddem yn barod i gydnabod ei bregethau… yn rhagori ar yr eiddo ef.’ Owen Thomas, prif hanesydd y Methodistiaid Calfinaidd yn y bedwaredd ganrif…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2018

Y mae ef, er ei fod wedi marw, yn llefaru o hyd’ Hanes Robert Jermain Thomas

gan Gwyn Davies

Roedd ganddo awydd ysol i fynd â’r efengyl i Corea. Wedi sicrhau lle yn gyfieithydd ar long Americanaidd, cychwynnodd am Pyongyang, y brifddinas. Wrth i’r llong hwylio ar hyd afon Taedong, dosbarthodd Feiblau a thractau Tsieineeg i’r bobl ar y glannau. Ond cododd anghydfod rhwng criw’r llong a’r Coreaid. Ger Pyongyang herwgipiwyd pennaeth yr heddlu…

Darllen ymlaen
17 Hyd, 2017

Eglwys Efengylaidd Aberystwyth yn 50 oed

gan Gwyn Davies

Yn gynnar ym mis Mehefin 1967 – union hanner can mlynedd yn ôl – daeth pedwar gŵr at ei gilydd yn Aberystwyth i weddïo am arweiniad. Annibynnwr o wyddonydd oedd Ieuan Jones, ond teimlai’n fwyfwy anfodlon nad oedd Gair Duw yn cael ei bregethu yn y capel a fynychai. Athro ysgol ac aelod gyda’r Hen…

Darllen ymlaen
17 Hyd, 2017

MAWRION MÔN

gan Gwyn Daviesgan John Aaron

Taith ynglŷn â hanes Cristnogaeth ym mro Eisteddfod Ynys Môn, Bodedern Bodedern Cychwynnwn ein taith ym Modedern, o flaen Soar, capel y Wesleaid, Stryd Wesley (LL65 3TD). Yma dechreuodd y ‘sblit’ cyntaf yn hanes Wesleaid Cymru. Ar y pryd nid oedd hawl gan bregethwyr lleol yr enwad bregethu tu allan i’w cylchdaith eu hunain. Teimlai…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 31:10-31

gan Gwyn Davies

Diarhebion 31:10-31 Y WRAIG FEDRUS Daw’r llyfr i ben drwy ganu molawd hyfryd i’r wraig fedrus a’i dylanwad llesol ar ei theulu a’i chymuned. Nid yw’r Beibl yn unman yn difrïo merched; yma caiff gwraig barch a chlod hollol deilwng. Diwydrwydd Caiff diwydrwydd diflino’r wraig fedrus sylw arbennig yn adnodau 13-19. Nid yw’n ofni gwaith…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 31:1-9

gan Gwyn Davies

Diarhebion 31:1-9 CYNGOR I FRENIN Nid oes gennym fwy o wybodaeth am Lemuel nag am Agur (30:1), ar wahân i’r gosodiad mai brenin Massa oedd Lemuel. Diddorol nodi hefyd mai ei fam a ddysgodd y cyngor a ganlyn iddo (1). Peryglon Mae Lemuel yn enwi dau berygl difrifol y dylai pob brenin fod yn ymwybodol…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 30:21-33

gan Gwyn Davies

Diarhebion 30:21-33 RHIFOLION A RHYBUDD Yn adnodau 10-20 dilynir cyfres o rybuddion gan sylwadau sy’n seiliedig ar rifolion; yn awr cyflwynir rhagor o rifolion gyda rhybudd ar y diwedd. Rhifolion Yn gyntaf, rhoddir sylw i bedwar o bethau sy’n peri gofid (21-23). Diddorol nodi fod dau ohonynt yn ymwneud â newidiadau cymdeithasol chwyldroadol, gyda ‘gwas’…

Darllen ymlaen