Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Goronwy Prys Owen

Mararnatha
22 Ebr, 2022

Mararnatha

gan Goronwy Prys Owen

Mararnatha Goronwy Prys Owen   Yr wyf am dynnu’ch sylw at air o’r Beibl sy’n dra anghyffredin, sef maranatha. Nid gair Groeg y Testament Newydd mohono, na chwaith o hen iaith yr Iddewon, yr Hebraeg. O graffu ar wahanol fynegeion a geiriaduron Beiblaidd, gwelir mai unwaith yn unig yr ymddengys yn y Beibl, sef yn…

Darllen ymlaen