Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Eryl Davies

10 Rhag, 2019

Blas o fendith

gan Eryl Davies

Gwaith yr Ysbryd yng Nghymru 1937 – 1955 Pregethodd Idris Davies, Rhydaman, yn y capeli yn ardal Llanpumsaint, Cynwyl, Llangeler a Chaerfyrddin yn 1937. Roedd ‘awel yr Ysbryd’ o gwmpas y capeli a nifer o bobl wedi dod i’r bywyd yn cynnwys Glyn Owen a oedd yn casglu newyddion ar ran y papur lleol. Yr…

Darllen ymlaen
3 Hyd, 2011

Pam dylwn i gredu’r Efengylau?

gan Eryl Davies

Cyfeiria’r teitl ‘Efengylau’ at y pedwar llyfr cyntaf yn y Testament Newydd, sef Matthew, Marc, Luc ac Ioan. A oes modd eu derbyn yn gofnodion cywir a hanesyddol? Nid cwestiwn dibwys yw hwn, herwydd yn y llyfrau hyn cawn ddisgrifiad o fywyd, gwaith, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Hoffwn i ateb y cwestiwn trwy ofyn sawl cwestiwn arall….

Darllen ymlaen