Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Emyr James

23 Mai, 2019

Gwynn Williams – profiad darpar weinidog a gweinidog.

gan Emyr James

Cawr o ddyn. Dyma’r ffordd y gwnaeth sawl un gyfeirio at Gwynn wrthyf yn ystod y dyddiau yn dilyn ei farwolaeth. Ar un ystyr mae’n ddisgrifiad digon rhyfedd. Doedd e ddim yn ddyn arbennig o dal. A dweud y gwir, yn gorfforol roedd e wastad yn gymharol fain – rhedwr traws gwlad yn ei ieuenctid,…

Darllen ymlaen
27 Tach, 2017

2018 a Lleisiau Theomemphus

gan Emyr James

Addasiad o ddarlith a draddodwyd mewn cynhadledd ar Berthnasedd Pantycelyn. Mae llawer o sôn wedi bod eleni am William Williams Pantycelyn, wrth nodi 300 mlynedd ers ei eni. Ond ar drothwy 2018, gyda’r dathliadau yn dirwyn i ben, ydy hi’n amser anghofio amdano, a symud ymlaen i’r dathliad nesaf? Wel, ga i awgrymu bod gwers…

Darllen ymlaen
25 Awst, 2017

Yr Eglwys: Cynllun yr Arglwydd 4

gan Emyr James

Darllen ymlaen
24 Awst, 2017

Yr Eglwys: Cynllun yr Arglwydd 3

gan Emyr James

Darllen ymlaen
23 Awst, 2017

Yr Eglwys: Cynllun yr Arglwydd 2

gan Emyr James

Darllen ymlaen
Yr Eglwys: Cynllun yr Arglwydd 1
22 Awst, 2017

Yr Eglwys: Cynllun yr Arglwydd 1

gan Emyr James

Darllen ymlaen
23 Ion, 2017

Ofn

gan Emyr James

Mae’n siŵr ein bod ni i gyd yn gyfarwydd â’r term Arachnophobia(ac yn gallu cydymdeimlo â phobl sy’n dioddef ohono!). Ond beth am Xanthophobia(ofn pethau melyn), Turophobia(ofn caws) neu Alektorophobia(ofn ieir) … ? Efallai fod gennych chi ryw phobia arall, rhywbeth sy’n codi ofn afresymol arnoch chi. Hyd yn oed os nad ydych chi’n dioddef…

Darllen ymlaen
13 Tach, 2011

Gwneud Marc

gan Emyr James

Gwneud Marc – Darllen a deall y newyddion da am y Brenin Iesu gan Emyr James 117tud. Clawr Meddal ISBN 978-1-85049-242-9 RRP £4.50   “Dechrau Efengyl Iesu Grist, Mab Duw…” Dyma’r ffordd mae Marc yn dechrau ei lyfr o newyddion da am fywyd Iesu Grist. Mae’r llyfr hwnnw yn ateb y ddau gwestiwn pwysicaf y…

Darllen ymlaen