Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Awdur/Siaradwr:

Emyr James

26 Ebr, 2020

Gwneud Marc 20 – Bwydo Rhyfeddol

gan Emyr James

20 – Bwydo Rhyfeddol Marc 6:30-44 Daeth yr apostolion ynghyd at Iesu a dweud wrtho am yr holl bethau yr oeddent wedi eu gwneud a’u dysgu. A dywedodd wrthynt, “Dewch chwi eich hunain o’r neilltu i le unig a gorffwyswch am dipyn.” Oherwydd yr oedd llawer yn mynd a dod, ac nid oedd cyfle iddynt…

Darllen ymlaen
24 Ebr, 2020

Gwneud Marc 19 – Marwolaeth Ioan

gan Emyr James

19 – Marwolaeth Ioan Marc 6:14-29 Clywodd y Brenin Herod am hyn, oherwydd yr oedd enw Iesu wedi dod yn hysbys. Yr oedd pobl yn dweud, “Ioan Fedyddiwr sydd wedi ei godi oddi wrth y meirw, a dyna pam y mae’r gweithredoedd nerthol ar waith ynddo ef.” Yr oedd eraill yn dweud, “Elias ydyw”; ac…

Darllen ymlaen
23 Ebr, 2020

Gwneud Marc 18 – Gwrthod y Neges

gan Emyr James

18 – Gwrthod y Neges Marc 6:1-13 Aeth oddi yno a daeth i fro ei febyd, a’i ddisgyblion yn ei ganlyn. A phan ddaeth y Saboth dechreuodd ddysgu yn y synagog. Yr oedd llawer yn synnu wrth wrando, ac meddent, “O ble y cafodd hwn y pethau hyn? A beth yw’r ddoethineb a roed i…

Darllen ymlaen
22 Ebr, 2020

Gwneud Marc 17 – Dwy Ferch

gan Emyr James

17 – Dwy Ferch  Marc 5:21-43  Wedi i Iesu groesi’n ôl yn y cwch i’r ochr arall, daeth tyrfa fawr ynghyd ato, ac yr oedd ar lan y môr. Daeth un o arweinwyr y synagog, o’r enw Jairus, a phan welodd ef syrthiodd wrth ei draed ac ymbil yn daer arno: “Y mae fy merch…

Darllen ymlaen
21 Ebr, 2020

Gwneud Marc 16 – Nerth Crist

gan Emyr James

16 – Nerth Crist Marc 5:1-20 Daethant i’r ochr draw i’r môr i wlad y Geraseniaid. A phan ddaeth allan o’r cwch, ar unwaith daeth i’w gyfarfod o blith y beddau ddyn ag ysbryd aflan ynddo. Yr oedd hwn yn cartrefu ymhlith y beddau, ac ni allai neb mwyach ei rwymo hyd yn oed â…

Darllen ymlaen
16 Ebr, 2020

Gwneud Marc 15 – Llais y Creawdwr

gan Emyr James

15 – Llais y Creawdwr Marc 4:35-41 A’r diwrnod hwnnw, gyda’r nos, dywedodd wrthynt, “Awn drosodd i’r ochr draw.”  A gadawsant y dyrfa, a mynd ag ef yn y cwch fel yr oedd; yr oedd cychod eraill hefyd gydag ef.  Cododd tymestl fawr o wynt, ac yr oedd y tonnau’n ymdaflu i’r cwch, nes ei…

Darllen ymlaen
16 Ebr, 2020

Gwneud Marc 14 – Teyrnas Duw

gan Emyr James

14 – Teyrnas Duw Marc 4:26-34 Ac meddai, “Fel hyn y mae teyrnas Dduw: bydd dyn yn bwrw’r had ar y ddaear  ac yna’n cysgu’r nos a chodi’r dydd, a’r had yn egino ac yn tyfu mewn modd nas gŵyr ef.  Ohoni ei hun y mae’r ddaear yn dwyn ffrwyth, eginyn yn gyntaf, yna tywysen,…

Darllen ymlaen
16 Ebr, 2020

Gwneud Marc 13 – Cyfrifoldebau’r Ffydd

gan Emyr James

13 – Cyfrifoldebau’r Ffydd Marc 4:21-25 Dywedodd wrthynt, “A fydd rhywun yn dod â channwyll i’w dodi dan lestr neu dan wely? Onid yn hytrach i’w dodi ar ganhwyllbren?  Oherwydd nid oes dim yn guddiedig ond i gael ei amlygu, ac ni bu dim dan gêl ond i ddod i’r amlwg.  Os oes gan rywun…

Darllen ymlaen
16 Ebr, 2020

Gwneud Marc 12 – Dameg yr Heuwr

gan Emyr James

12 – Dameg yr Heuwr Marc 4:1-20 Dechreuodd ddysgu eto ar lan y môr. A daeth tyrfa mor fawr ynghyd ato nes iddo fynd ac eistedd mewn cwch ar y môr; ac yr oedd yr holl dyrfa ar y tir wrth ymyl y môr.  Yr oedd yn dysgu llawer iddynt ar ddamhegion, ac wrth eu…

Darllen ymlaen
15 Ebr, 2020

Gwneud Marc 11 – Teulu Crist

gan Emyr James

11 – Teulu Crist Marc 3:20-35 Daeth i’r tŷ; a dyma’r dyrfa’n ymgasglu unwaith eto, nes eu bod yn methu cymryd pryd o fwyd hyd yn oed.  A phan glywodd ei deulu, aethant allan i’w atal ef, oherwydd dweud yr oeddent, “Y mae wedi colli arno’i hun.”  A’r ysgrifenyddion hefyd, a oedd wedi dod i…

Darllen ymlaen